En viktig markering

I nästan tio år bevakade jag den lokala politiska scenen i hemkommunen Vänersborg. Med plats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden och Kunskapsförbundet Väst hade jag god insikt i många aktuella frågor.

Mina inlägg på Vänsterpartiets lokalförenings hemsida skrev jag i stort sett på samma sätt som jag idag skriver min egen blogg. På hemsidan skrev jag dock aldrig ”jag”. Istället var det ”Vänsterpartiets representant” som tyckte till. Det funkade bra och sidan lästes av många, det såg jag i ”statistiken”.

Det var en blandning av brännande aktuella frågor där jag samma dag eller senast dagen därpå reagerade på något beslut som hade fattats i någon nämnd eller styrelse. Andra inlägg var inte lika spontana, de hade vuxit fram i samtal med andra, hade stämts av i förväg i gruppen, på ett styrelsemöte eller ett medlemsmöte. Även tankar kring Vänsterpartiets parlamentariska arbete i riksdagen och i regionen fick plats i mina inlägg.

Under dessa år fanns en mängd sidor där jag ställde kritiska frågor till ledande politiker: S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin. Bakgrunden var nästan alltid densamma: Ledningsbeslut som Vänsterpartiet inte kunde ställa sig bakom, anmärkningar kring en ledningsstil som vi upplevde som föga demokratisk, invändningar mot ett sätt att vilja styra utan att förankra eller vilja lyssna.

Efter valet 2018 och när de politiska uppdragen hade fördelats, fanns inga förutsättningar längre för mig att skriva på Vänsterpartiets lokala hemsida. Jag återupptog fullt ut min egen blogg, där jag från 2012 endast sporadiskt hade berättat om mina tankar.

Redan på lokalföreningens hemsida, men än mer senare på bloggen, berättade jag om ett antal motioner och interpellationer som alla gällde samma fråga: Är det verkligen meningen att det ska gälla olika villkor för förtroendevalda i olika politiska partier i Vänersborg? Att somliga får besluten att gå den vägen man arbetar för är en sak. Det är också i sin ordning att andra får se att besluten inte blev som man ville. Men att från början acceptera att det råder olika villkor att veta vilka frågor som ska behandlas, när ärenden ska behandlas och vilka dokument som ligger i grunden för kommande beslut?

Igår kväll kom en viktig markering. I slutet på en tio timmar lång sittning i kommunstyrelsen förlorade kommunledningens förslag att begrava ett av våra försök att tränga genom denna mur av ovilja. Nu går ett annat yrkande vidare till kommunfullmäktige i mitten av februari. Min partikamrat Stefan Kärvling framförde det vinnande yrkandet, han beskrev det på sin egen blogg.

Det finns hopp om förändringar, men då måste kommunledningen lyssna och inse att något inte står rätt till när man åter förlorar i en fråga där det inte begärs mer än ”lika villkor” för alla.

Studiecirkel lördag 11 januari

Även om det inte finns en endaste notis på lokalföreningens hemsida, tänkte jag bege mig till ABF:s lokal i morgon lördag.

11/1 – Miljöpolitik i kommuner – Eva-Lena Öman
Vänsterpartiet har Europas bästa miljöpolitik, hur kan vi se till att bedriva den i vår hemkommun? Eva-Lena Öman jobbar både kommunalt, regionalt och nationellt med miljö och hållbarhetsfrågor. Hon bjuder nu på tips och idéer till Fyrbodals alla medlemmar, med gott om tid för diskussion.
ABF Vänersborg (Edsgatan 31), kl 11-15. Vi bjuder på lunchsmörgås!

Miljöfrågor i kommunen är inte frågor som ”hör hemma” i en enskild nämnd. I en mängd kommunala beslutsförslag borde mijöaspekten ha en framträdande roll.

Vänsterpartiet centralt har i en rad riksdagsmotioner tagit upp miljö och klimat. Det finns också ett program som ger inspiration till den som i den egna kommunen söker råd och vägledning.

Snart blir det bättre igen

Så går tanken på den fjärde dagen efter att jag däckades av en förkylning.

Så är tanken när jag summerar året. Partikamraten Stefan Kärvling fann värmande ord för min insats på bloggfronten, det tackar jag för.

Men fortfarande gnager det. Nu är det lite över ett år sedan jag lämnade den lokala hemsidan för Vänsterpartiet Vänersborg bakom mig. Och där står tiden still.

Styrelsen är öppen mot föreningens medlemmar, läser jag. Vad annars? Dialogen önskas. Ja, men när redovisas den? För hemsidan efterlyses synpunkter och idéer. Sades det i början av året 2019, så står det i slutet av året också. Varför kommer inga synpunkter, varför sker ingenting?

Jag är aktiv för Vänsterpartiet i Vänersborg, jag delar med mig av mina tankar innan sammanträden och rapporterar efter sammanträden. Jag pekar på annat som sker utanför kommunen men som påverkar oss i hög grad. Allt det där på min egen blogg, i mitt eget namn.

Men under tio år fanns regelbundet information om Vänsterpartiets arbete på partiets lokala hemsida. Kommentarer, tankar, yrkanden, motioner, interpellationer, frågor, reservationer, rapport från sammanträden, information om lokalföreningens aktiva arbete.

Snart blir det bättre igen, eller hur?

Någonting att önska vid årsskiftet. Gott Nytt År!

Slutet bra, allting bra?

Vice talman avslutade dagens sammanträde i riksdagens kammare med orden: ”… och därmed är dagens, årets och årtiondets sista interpellationsdebatt avslutad”.

Så kunde det också låtit i onsdags när kommunfullmäktige i Vänersborg möttes. Där var de sista tre interpellationerna inlämnade av Vänsterpartiets ledamöter. Årets tre första kom för övrigt också från Vänsterpartiet. Av årets tretton interpellationer kom tolv från Vänsterpartiet, den trettonde kom från SD.

Lika snävt är det inte i riksdagen. Fast dagens, årets och årtiondets sista fyra (eller tre) interpellationer stod också Vänsterpartiet för, frågorna inlämnades av Amineh Kakabaveh, Lorena Delgado Varas, Håkan Svenneling och Daniel Riazat och avsåg i tur och ordning Iran, Chile, Israel och det fria skolvalet.

I efterhand kan man se och lyssna på debatterna på riksdagens hemsida.

För egen del inväntar jag också senare ikväll eller lördag morgon snabbprotokollet. Det var ”samtalet” mellan utbildningsministern Anna Ekström och vår utbildningspolitiskt ansvariga Daniel Riazat som ska hamna i lilla referensarkivet. Skillnader mellan Vänsterpartiets och regeringens inställning kring det ”fria skolvalet” klargjordes. Utbildningsministern inbjöds av Daniel Riazat att även berätta om en annan skillnad, att vara socialdemokrat i vardagen och i valrörelsen och socialdemokrat i regeringen.

Jag skickade en rad till våra riksdagsledamöter för att visa uppskattning. De flesta av alla 349 ledamöter hemförlovades redan i onsdags.

Men så är det, somliga tycker sig ha gjort ”allt” och nu blir det en längre paus från det ”parlamentarisk-politiska” arbetet. Jag vet att ett mindre antal revisionsrapporter lämnades in på kommunkansliet för någon dag sedan. Och framförallt, efter helgledigheten har konsultföretaget Public Partners för avsikt att avge sin slutliga, skriftliga rapport – ”genomlysningen” som så många av majoritetspolitikerna i Vänersborg har så stora förväntningar på.

Finfina avslutningen och en eftertanke

Politikerna i Kunskapsförbundets direktion samlades idag till årets sista sammanträde.

Frid och fröjd, alla visste hur man uppför sig vid sådant tillfälle.

Mycket finns att berätta, visst, men det kan anstå för en gångs skull.

Det som hände i slutet var anmärkningsvärt: När ordföranden Maud Bengtsson, S, Trollhättan, rundade av sitt inlägg uppmanade hon ledamöterna att följa Stefan Kärvlings blogg. Där berättas alltid utförligt vilka uppgifter vi har löst och vilka uppgifter som återstår att lösa.

Inte nog med detta. Förbundsdirektören Johan Olofsson tillade: Och det bästa är att alla fakta alltid är korrekt återgivna.

Fattas bara annat. Stefan Kärvling är ersättare i direktionen sedan början av året 2019. Hans kollega från Vänsterpartiet i Vänersborg har funnits med sedan starten 2013, först två år som ersättare och nu i sitt femte år som ledamot. Det ska inte finnas fel i bloggen om Kunskapsförbundet, inte där och inte i några andra inlägg heller.

Men den bittra sanningen om vad som tyvärr gäller för oss bloggare uttrycks fortfarande bäst av ett bibelord: ”Och han tillade: »Sannerligen säger jag eder: Ingen profet bliver i sitt fädernesland väl mottagen.” [Lukas 4:24]

Ja till social inkludering – nej till den sociala inkluderingspotten

Skrev min reservation efter tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen. Vad som hände och hur det voterades beskrev jag på Vänsterpartiets hemsida. Här texten av min reservation:

Reservation i KOMMUNSTYRELSEN 2018-05-08 i ärende 17:

Reviderad tidsplan och anvisningar för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021” (Dnr ks 2018/11)

Kommunstyrelsens ordförande ställde under ärendet tre punkter under proposition. Min reservation gäller den tredje och sista punkten, där ordförandens rubrik var ”pengarna” alternativt ”potten”.

Frågan gällde ett yrkande som syftade till att förslaget om den sociala inkluderingspotten skulle tas bort i det fortsatta arbetet med Mål- och resursplanen. Yrkandet innebar att pengarna åter skulle stå till nämndernas förfogande i ramen och därmed inte längre vara samlade i kommunstyrelsens ramanslag.

Vid budgetberedningens möte den 16 februari överraskade kommunstyrelsens ordförande större delen av beredningen med sitt förslag. Vilka som överhuvudtaget kände till förslaget i förväg vet jag inte. Senare blev det dock klart att ett flertal ledande politiker från kommunledningens partier inte visste om den sociala inkluderingspotten.

I socialnämnden ställde sig samtliga ledamöter bakom ordförandens förslag att tillbakavisa förslaget. Det har senare beskrivits i den lokala tidningen TTELA på ett korrekt sätt, även om det kan konstateras att artikeln valde att framställa protesten på sätt som skilde sig från ledamöternas uttalanden.

Hur häftiga protesterna var några dagar senare i barn- och utbildningsnämnden, vet jag inte, jag är inte ledamot i denna nämnd. Däremot uttalade sig nämndens ordförande i den lokala tidningen att han inte kunde förlika sig med förslaget.

Själv har jag vid budgetberedningens sammanträde 3 maj och nu i kommunstyrelsen framfört min uppfattning att förslaget upplevdes som mycket provocerande. När jag nu reserverar mig så gäller det åter ett beslut där endast 7 av kommunstyrelsens 15 ledamöter står bakom.

Att göra fel en gång kan hända, att inte fatta att det fanns ett gyllene tillfälle att rätta till felet är nästan obegripligt. Kommunstyrelsens ordförande viker inte en tum. Hennes förslag och hennes yrkande på den tredje punkten skvallrar om att även i denna fråga är det prestige som styr. Har inte invändningarna varit tydliga nog?

Jag har hört många synpunkter, men jag vill här framföra mina egna tankar.

 • Pengarna till potten tas i huvudsak från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna får regelbundet information från förvaltningen över hur verksamheten utvecklas och förbättras. I båda nämnderna är insatser som berör utanförskap och vägar till inkludering högt prioriterade. Är förslaget om potten ett underkännande av pågående verksamhet eller är det bara okunskap hos kommunstyrelsens ordförande?
 • Verksamheten i våra förvaltningar kräver långsiktig planering och uthållighet i arbetet. Är det inte kontraproduktivt att anvisa att potten ska finansiera tillfälliga projekt?
 • Pengar skall kunna sökas från potten av två eller flera förvaltningar i samarbete, inte endast av en förvaltning. Finns det idag någon verksamhet som berör frågor om inkludering där någon av våra förvaltningar inbillar sig att framgång nås via att ”köra solo”?
 • Integration, utanförskap, inkludering är centrala uppgifter för flera statliga myndigheter. Läser man regeringens regleringsbrev så ser man vad som ankommer på regionala och lokala filialer av dessa myndigheter. Det ankommer på våra förvaltningar att söka och att sköta ett samarbete. Hur stämmer det överens med det som sägs om potten?
 • Tanken om social inkludering styr vuxenutbildningens arbete. Utbildningen sker genom Kunskapsförbundet som dock inte är en av våra förvaltningar. Hur ordnas detta?
 • Vänersborgs kommun kan vara stolt över alla insatser som görs av det civila samhället. Hur ska samförstånd och tillit hanteras framöver när potten exkluderar frivilligt arbete?

Många invändningar gällde redan när potten lanserades av kommunstyrelsens ordförande 16 februari. Enhälliga nämnder har ställt sig bakom sina förvaltningar. Ledande politiker från S och C har markerat sitt ogillande, endast ordföranden i en nämnd, från kommunledningens tredje parti MP, har tyckt om potten.

Nu gäller det inte ett budgetarbete som ska avslutas 20 juni, nu hänger allt på nytt i luften fram till 21 november.  Då kommer det sannolikt att finnas nya överenskommelser efter valdagen i september mellan partier som vill axla ansvaret att leda kommunalpolitiken under den kommande mandatperioden.

Vad driver kommunstyrelsens ordförande att insistera? När motståndet idag är så stort och bifall från de egna leden knappt kan höras?

Risken är överhängande att hela budgetarbetet blir lidande av det missade tillfälle att dra tillbaka detta olyckliga skott från höften.

Social inkludering har högsta prioritet i vår kommun, jag beklagar att arbetet påverkas och får en olycklig utveckling genom ett hastigt förslag som inte förankrades, som kom vid absolut fel tidpunkt och som inte drogs tillbaka när det fanns möjlighet.

Lutz Rininsland                                                                   2018-05-10 Vänsterpartiet Vänersborg

Extrainsatt möte för Kunskapsförbundets direktion – nyfiken?

Egentligen borde allt vara lugnt, skolåret har startat, lärare och elever finns på plats. Men så är det nog inte. Drastiska minskningar i personalstyrkan gör sig kännbara först om ett tag. Pressen på lärarna med fler undervisningstimmar, fler elevgrupper och fler arbetsuppgifter är bevisligen större än tidigare. Hur länge professionens kämparglöd kan väga upp belastningen kommer vi att få veta längre fram under läsåret.

Den politiska ledningen, Kunskapsförbundets direktion, kan i vart fall inte luta sig tillbaka. På  fredag kallas till ett extrainsatt direktionsmöte. Knapphändig information präglar förbundets kallelser, denna gång mer än någonsin tidigare:

”Information om Kunskapsförbundet Västs ekonomiska situation

Med anledning av de ägarsamråd som ägde rum den 10 september kallas direktionen till ett extra sammanträde.”

Och så ett  ännu kortare förslag till beslut:

”Direktionen noterar informationen.”

Beslutsfattarna noterar. Noterar vad? Har det varit samråd eller har det återigen fattats beslut på ägarsamrådet? Om ja, av vem? Sist fick vi veta av direktionens presidium att beslut hade fattats men att direktionens deltagare i ägarsamrådet inte varit delaktiga i beslutsfattandet.

Hur ska jag förbereda mig inför fredagens möte? Bäst att läsa på en gång till vad som gäller! Jag återger ”läxan för dagen” nedan – sedan får jag återkomma efter mötet på fredag.

Men först protokollet från senaste ägarsamrådet 2015-06-24, där det bl a bestämdes den ovan nämnda träffen 2015-09-10.

Och här delar av vårt regelverk, alla paragrafer där ordet ägarsamråd förekommer.

KONSORTIALAVTAL

 • 10 Ägarsamråd

I förbundsordningens 6, 11 och 12 §§ finns föreskrifter om ägarsamråd.

Av 6 § i förbundsordningen följer att ägarsamråd ska ske inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i Förbundet. Parterna är överens om att beslut i följande typ av ärenden alltid ska anses vara av större vikt i Förbundet:

 • Fastställande av budgetram
 • Betydande förändring av utbudspunkt
 • Tecknande av samarbetsavtal om tillhandahållande av utbildning
 • Remissyttranden, även innefattande yttranden avseende friskoleetableringar
 • Tillsättande och entledigande av förbundschef

Parterna är överens om att även frågor som är av betydelse för Parternas samhällsutveckling ska föranleda ägarsamråd, i förekommande fall.

 • 11 Förvaltningsorganisation m.m.

Parterna är överens om att Förbundet, utöver egna resurser, av effektivitets-och kostnadsskäl, i första hand ska utnyttja Parternas gemensamma resurser när det gäller administrativa stödfunktioner i sin verksamhet.

Parterna är överens om att det i särskild ordning ska läggas fast riktlinjer för till vem av Parterna som Förbundet ska vända sig vid behov av tjänster avseende administrativa stödfunktioner.

Ersättningen för av Part utförda tjänster ska motsvara faktisk kostnad (självkostnad). Parterna ska i samverkan utarbeta kalkylmallar för beräkning av självkostnader.

Parterna är överens om att kontinuerligt följa upp och utvärdera hanteringen av i denna bestämmelse aktuella frågor inom ramen för ägarsamrådet (§ 12 i förbundsordningen).

Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst

 • 6 Förbundsdirektionen

Direktionen ska bestå av fjorton (14) ledamöter och fjorton (14) ersättare, varav Trollhättans stad ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare och Vänersborgs kommun ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Endast den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den förbundsmedlem som utser ledamoten eller ersättaren, får väljas.  Mandattiden är fyra år från och med 1 januari året efter det år då val ägt rum till kommunfullmäktige i förbundsmedlemmarna. När val av ledamöter och ersättare sker för första gången ska det avse tiden från förbundets bildande till och med den 31 december 2012, det som i tecknat konsortialavtal benämns som ”Övergångsperioden”. Under denna första mandatperiod ska direktionen bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare, varav Trollhättans stad ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare och Vänersborgs kommun ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Till ledamöter och ersättare i direktionen under denna period ska i första hand respektive kommuns kommunstyrelses presidium väljas. När val av ledamöter och ersättare sker för perioden därefter, ska det avse tiden från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 och direktionen ska då väljas i enlighet med denna paragrafs första stycke.

Efter sådan förändring av förbundsmedlems kommunfullmäktiges sammansättning som avses i 4 kap. 7 § kommunallagen, ska förbundsmedlemmen på nytt utse ledamöter och ersättare till direktionen.

Respektive kommunfullmäktige utser ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som representerar Trollhättans kommun, vice ordförande ska utses bland de ledamöter som representerar Vänersborgs kommun och 2:e vice ordförande utses varannan mandatperiod av Vänersborgs respektive Trollhättans kommuner med start att Vänersborgs kommun utser 2:e vice ordförande.

Utöver ledamot av direktionen äger varje förbundsmedlem anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Direktionens presidium representerar förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.

Direktionen ska, inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i förbundet, hänskjuta ärendet till ägarsamråd (se § 12). Ett ärende ska alltid hänskjutas till ägarsamråd när minst fem (5) av direktionens ledamöter så begär.  Direktionen ska efter godkännande från förbundsmedlemmarna anta en finanspolicy för förbundets verksamhet.

Förbundsmedlemmarna ska fastställa ett reglemente för direktionens arbete.

 • 11 Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet

Preliminär budgetram avseende det kommande budgetåret fastställs i ägarsamråd under april månad. Slutgiltig budgetram fastställs i ägarsamrådet (enligt § 12) senast den 30 augusti.

Detaljbudget för förbundet ska fastställas av direktionen senast den 30 september året före budgetåret.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och dess ekonomi under budgetåret samt en plan för ekonomin under de två nästkommande åren. I samband med att budgeten fastställs ska direktionen även, enligt grunderna i § 10, bestämma storleken på de bidrag som förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet. Kostnadsfördelningen i budget avseende gymnasieverksamhet mellan förbundsmedlemmarna är preliminär och justeras efter de principer som gäller enligt § 10, då befolkningsuppgifterna är kända.

Det sammanträde vid vilket direktionen fastställer budget (detaljbudget) för förbundet ska vara offentligt. Tid och plats för sammanträdet ska kungöras på sätt som anges i § 8, senast en vecka i förväg.

 • 12 Förbundsmedlemmarnas insyn och kontroll samt ägarsamråd

Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser utövar förbundsmedlemmarnas uppsiktsansvar.  Kommunstyrelsernas presidier utgör forum för ägarsamråd.

Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser har rätt att begära in uppgifter, upplysningar och yttranden från förbundet.

Direktionen är skyldig att iaktta sådana direktiv och riktlinjer som förbundsmedlemmarna gemensamt beslutar att anta för förbundets verksamhet.

Av § 6 följer att direktionen under vissa förutsättningar är skyldig att hänskjuta ett ärende till ägarsamråd. Direktionen får endast om synnerlig brådska föreligger verkställa beslut som är föremål för behandling i ägarsamrådet.

Förbundsmedlemmarnas representanter i forumet för ägarsamråd avgör om visst ärende ska föras upp till behandling i förbundsmedlemmarnas kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Ägarsamråd ska genomföras minst två gånger per år.

Reglemente Kunskapsförbundet Väst

Samråd  23 §

Direktionen ska, i enlighet med vad som följer av förbundsordning, konsortialavtal mellan förbundsmedlemmarna samt eventuella andra för direktionen bindande direktiv och anvisningar, samråda med förbundsmedlemmarnas forum för ägarsamråd. I detta syfte får direktionen inför samråd, från förbundsmedlemmarnas styrelser och nämnder samt tjänstemän, inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att direktionen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Förbundsmedlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från direktionen.

Läst – men har du förstått?

Som politiker på kommunal nivå ”sitter” man inte bara i nämnder och styrelser, det gäller att vara förberedd, att vara vaken och vaksam och att efterarbeta underlaget när klubbslaget avslutar ett sammanträde. Låt mig illustrera.

29 januari socialnämnden – förvaltningen presenterade underlaget för bokslutet 2014. Totalt minus 11,6 mkr för socialnämnden. Men bakom summan gömmer sig en mängd större och mindre underskott och även ett stort antal varierande överskott. Socialtjänstens verksamhet följer verkligheten mer än ett budgetbeslut som tas ett halvt år innan ”året 2014” kommer igång. Alla vet att det är så, ändå är det av intresse att i bokslutet redovisa detaljerna. Varför blev det inte så som det såg ut på skrivbordet? I förvaltningens text står bl a: Individ- och familjeomsorg: Verksamheten redovisade ett överskott på 5,9 Mkr. Barn och familjestöd redovisade överskott på 3,1 Mkr vilket främst beror på minskade personalkostnader på grund av vakanser och stor personalomsättning under året.”

I klartext: Det saknades socialsekreterare på en av våra mest pressade avdelningar, det fanns inte tillräckligt många sökande för de tjänster som blev lediga på ”barn och familjestöd” när personalen inte längre orkade utan gav upp och sökte sig till andra arbetsuppgifter. Alarmklockan ringer!

Jag begärde ordet och sade vid socialnämndens sammanträde att jag kommer att ”bevaka” hur denna uppgift om överskott hanteras framöver.

4 februari, mindre än en vecka senare, står på kommunstyrelsens ärendelista en kort information om kommunens bokslut. Ekonomichefen redovisar den totala bilden, utfall 20 mkr över budget vilket är dock 11 mkr mindre än 2013. Sedan kommer bilder på enskilda nämnder – större avvikelser rapporteras. På socialnämndens redovisas bl a att ”IFO” har haft överskott och därmed bidragit till att minska nämndens sammanlagda underskott. Punkt.

Jag begärde ordet och berättade för kommunstyrelsen om mitt löfte till socialnämnden och gav en kort beskrivning över hur ett ”ekonomiskt överskott” i själva verket kommer från en verksamhet som går på knä och som måste få hjälp att resa sig från ett ”underskott i socialtjänstens åtagande” gentemot våra barn och ungdomar.

Vi är femton ledamöter i kommunstyrelsen plus ett antal ersättare. Min fråga nu: ”Hört – men har ni förstått?”

Det kommer vi att se lite längre fram för nu börjar arbetet med att få fram ett budgetförslag för 2016. Som alltid sneglar man på utfallet från 2014 och”hur det ser ut att gå” i början av 2015, vårt löpande verksamhetsår.  10 februari träffas budgetberedningen (fem ledamöter från kommunstyrelsen) med presidierna från kommunens fyra stora nämnder under en hel arbetsdag. Nämndernas presidieledamöter finns nästan utan undantag också i kommunstyrelsen och temat för dagen är: ”Preliminär bokslut 2014, budget 2015 och budgetförutsättningar 2016 inklusive omvärldsanalys”.

Jag är inte med, men jag vill skicka med två länkar med lästips:

Larm om fortsatt fara för utsatta barn

Krisen i socialtjänsten måste vändas nu

Längre fram, 4 mars, finns budget 2016 igen på listan till kommunstyrelsen. Jag får väl se och berätta då hur förutsättningar för ”Barn- och familjestöd” ser ut.

Hög tid för öppna sammanträden

1 april förväntas kommunstyrelsen fatta ett beslut kring tillämpningsanvisningar för ett sedan länge beslutat regelverk som gör det möjligt för allmänheten att närvara vid nämndernas och styrelsens möten. Tänk att det äntligen ska bli som Vänsterpartiet föreslog i en motion i april 2012. Vissa frågor behöver helt enkelt mycket tid i Vänersborg.

2012 anade vi inte att tidpunkten att komma i mål skulle sammanfalla med Sverigedemokraternas intåg i alla våra kommunala nämnder. Det passar perfekt, för vem skulle tro på berättelser ”inifrån”. Alla äro vi jäviga, ingen säger sanningen om stackars SD som bara utsätts för förtal. Så ta också denna korta rapport från gårdagens möte i socialnämnden som en partsinlaga, det är ju bara en vänsterpartist som ger sin syn om hur mötet förlöpte.

Dagen delades mellan behandling av ärenden under förmiddagen och utbildning på eftermiddagen. Så här i början av mandatperioden har ju information och utbildning för den nya nämnden hög prioritet. Så just nu brukar alla ledamöter och ersättare finnas på plats, det är mycket man bara inte får missa. Även SD- ledamoten och hans ersättare fanns på plats i socialnämnden. Ledamoten, tillika gruppledare för SD, hade däremot missat att finnas med tidigare i veckan på kultur- och fritidsnämndens första möte under den nya perioden (måndag) och även på första mötet i Tvåstads Kunskapsförbund (tisdag) noterades hans frånvaro.

Under förmiddagen fick nämnden en redovisning kring bokslutshandlingen för 2014. Förvaltningschefen sammanfattade underlaget som ledamöterna hade fått en vecka tidigare. Det är brukligt att ledamöterna får ställa frågor, direkt under föredragningen eller i undantagsfall efteråt. Förenklat kan man säga att frågorna följer tre olika spår. För det mesta ställer enskilda ledamöter frågor där svaret bidrar till att alla i nämnden får en bättre insikt på en viss punkt. Någon gång förekommer det dock frågor där övriga ledamöter ”suckar” – frågan upplevs som irrelevant, svaren blir intet-sägande, ingenting i sak blir bättre belyst. ”Kunde du inte ställa frågan efteråt, om du nu måste ställa dina frågor ….?” Den tredje sortens frågor är jobbigast. ”Eftersom jag vet att …. vill jag fråga…” och när svaret sedan inte överensstämmer med frågeställararens syn på saken, kommer repliker ”från katedern”.

Jag nämnde att handlingar skickas ut i förväg, meningen är att ledamöterna skall kunna förbereda sig inför besluten, föredragningar skall endast sammanfatta det viktigaste och inleda beslutsgången. Och visst är det så att det märks hur tydligt som helst vem som har läst handlingarna och vem som inte har gjort det. Det märks på frågorna!

SD-gruppledaren ställde frågor, jag antecknade inte någon fråga som tillhör kategorin ”svaret hjälpte alla i nämnden till bättre insikt”. Mest var det av typen ”jag vill fråga dig så att du kan bekräfta att det jag påstår är korrekt …”. ”Vaddå, det framgår av handlingen?”, ”Jag kan väl ställa en fråga?” Och nästan varje svar blir inledning till en spontanreplik, till ett käbbel, inte en tanke att begära ordet på nytt, rakt på, ”jag vet, försök inte …”, ”nej, det där är fel …”, ”jag vet ju av egen erfarenhet att så här är det …”

Ersättaren i socialnämnden och tillika ordförande i SD i Vänersborg ville inte vara sämre, han hade också lärt sig hur man gör när man sitter i en nämnd omgiven av bara okunniga ledamöter från andra partier.

Vad gällde deras frågor? Ekonomi, kostnader, lokalkostnader, personalkostnader, statens bristande betalningsvilja, obalans i den kommunala budgeten, felaktiga prioriteringar, brist på resurser på vissa verksamheten på grund av den ohämmade accelererande resursslukande verksamheten kring invandrare.

Jag sade ju att jag är jävig och inte ger en rättvis beskrivning. SD-gruppledaren hade nämligen också andra inlägg, t ex kring temat att riktiga socialarbetare ska ha socionomutbildning, inte något substitut här inte. Så sade han, gruppledaren – och nämnden fick lära sig att han har den där socionomutbildningen.

Dålig stämning? Klart det blev. Ordföranden, S, ansträngde sig att bli tydligare och tydligare. En ledamot vägrade att besvara frågor som SD-gruppledaren ställde rakt över bordet till honom. Varpå ordföranden fick frågan av SD om det var tillåtet att vara nämndsledamot när man inte svarar på frågor från en annan ledamot. ”Ja, det är det.”

Beslutsomgången utan reservationer från SD som man tidigare hade annonserat om. Inte ens ett avvikande yrkande kom.  Det blev enhälliga beslut i ärenden som gällde boende för ensamkommande barn och överenskommelser med migrationsverket. Var det av insikt eller vad var detta plötsligt?

Själv hade jag en egen reservation i ett ärende som gäller kommunens långbänk, precis, just i frågan om öppna nämndssammanträden. Tänk om allmänheten får lov att vara på plats, då kan jag inte längre ljuga …

Kunskapsförbundet – nytt manskap ombord

27 januari möts Kunskapsförbundets direktion för första gången under den nya mandatperioden. Förbundet sjösattes 2013, den förra mandatperioden blev därför bara två år. Direktionen fattar beslut om utbildning för ungdomar i gymnasieåldern och för vuxna. Dit kom ledamöterna först alldeles i slutet av 2014, innan dess låg fokus helt på förbundets skrala ekonomiska förutsättningar.

Nu blir det alltså nystart eller ska man säga – rivstart. Efter förmiddagens presentationsrunda och en rad formella punkter på en mycket intetsägande dagordning deltar nämligen ledamöterna i Kunskapsförbundets ”Kvalitetsstämma” tillsammans med den undervisande personalen från alla skolenheter. Det är bra, det är rätt. Direktionens uppgift måste ju vara att följa upp och ge stöd på vägen till fortsatt nivåhöjning på alla våra utbildningar.

Presentationsrundan? Direktionens ledamöter och ersättare kommer till hälften från Trollhättan, till hälften från Vänersborg. Denna mandatperiod är ordförande (som alltid) från Trollhättan, även andra vice-ordförande (alternerande mellan kommunerna). Förste vice-ordförande kommer från Vänersborg, Kenneth Borgmalm, S. Medan Trollhättan valde att fortsätta med flera ledamöter från den gångna perioden, har Vänersborg endast två av fjorton representanter kvar sedan sist. Det är Bengt Rydholm, VFP, som var ersättare senast vilket han är även denna period. Det är jag själv, som var ersättare för James Bucci, V, och är nu ledamot för Vänsterpartiet (utan ersättare från det egna partiet). Vänersborgs ledamot i presidiet, Borgmalm, har gedigen erfarenhet från det politiska arbetet och borde vara rätt man att hålla styrfart i förbundets balansgång mellan egna beslut och den avgörande avhängigheten från välvilliga kommunalråd i två kommuner. Mer om detta längre fram dock, just nu avtecknar sig en möjlighet att direktionen kan få lite andrum och större arbetsro.

I övrigt, vilka är med från Vänersborg? Centerpartiet har ingen representant alls, samtliga fem ledamöter och ersättare för Socialdemokraterna är nya, så även Miljöpartiets ersättare. Folkpartiet och Moderaterna har var sin ledamot som konkurrerar om att vara yngst i församlingen, båda nya i direktionen.  Även ersättaren för M är ny i direktionen. Kristdemokraterna har bytt ut sin representant på ersättarbänken. Slutligen ”tillskottet” med ledamoten och ersättaren för Sverigedemokraterna. Det blir spännande att höra vilka ärenden SD kan vinkla åt det hållet, där man säger sig ”se problemen” och därför kunna ”erbjuda lösningar”.

Det är ju enormt mycket som direktionen får lov att förkovra sig med. Inte mindre än tre utbildningstillfällen planeras, 3 mars, 24 mars och 29 april. Och så kommer till hela tiden nya frågor. Här ett exempel: Regeringens proposition 2014/15:45 ”Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång”. Propositionen kom för en månad sedan till riksdagen, i veckan gick motionstiden ut. ”I princip” bör man kunna räkna med att propositionen får gehör: Alliansens motion vill ”förbättra” målsättningen och anvisningar, Vänsterpartiet står också bakom propositionen och föreslår förstärkning av möjligheten att ge utrymme för regelbunden studiehandledning på modersmål. Sverigedemokraternas motion är mycket kort och begränsar sig till frågan om vem som äger rätt eller inte rätt att falla under begreppet ”nyanländ”.  Det kommer nog inte dröja länge innan direktionen får höra ett lokalt eko på denna riksdagsmotion.

På tisdag är Kunskapsförbundets nya direktion i gång, fyra dagar senare avslutas första omgången av ansökningstiden för årets åk 9-elever. Visst vore det roligt att få höra att budskapet har gått fram. Kunskapsförbundets utbildningar är bra utbildningar, visionen är: ”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust.”