Politikerna i Kunskapsförbundets direktion samlades idag till årets sista sammanträde.

Frid och fröjd, alla visste hur man uppför sig vid sådant tillfälle.

Mycket finns att berätta, visst, men det kan anstå för en gångs skull.

Det som hände i slutet var anmärkningsvärt: När ordföranden Maud Bengtsson, S, Trollhättan, rundade av sitt inlägg uppmanade hon ledamöterna att följa Stefan Kärvlings blogg. Där berättas alltid utförligt vilka uppgifter vi har löst och vilka uppgifter som återstår att lösa.

Inte nog med detta. Förbundsdirektören Johan Olofsson tillade: Och det bästa är att alla fakta alltid är korrekt återgivna.

Fattas bara annat. Stefan Kärvling är ersättare i direktionen sedan början av året 2019. Hans kollega från Vänsterpartiet i Vänersborg har funnits med sedan starten 2013, först två år som ersättare och nu i sitt femte år som ledamot. Det ska inte finnas fel i bloggen om Kunskapsförbundet, inte där och inte i några andra inlägg heller.

Men den bittra sanningen om vad som tyvärr gäller för oss bloggare uttrycks fortfarande bäst av ett bibelord: ”Och han tillade: »Sannerligen säger jag eder: Ingen profet bliver i sitt fädernesland väl mottagen.” [Lukas 4:24]