Frågor

2020-06-09 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande ”En fråga om mötesprotokoll

2020-04-13 Fråga till kommunstyrelsens ordförande ”Senare ja – men varför oktober?

2020-02-07 Fråga till kommunstyrelsens ordförande ”Förs planeringen för en permanent lösning framåt?

2019

2019-10-21 Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande ”Frågan avser samverkan kring VA-verksamhet

2019-09-13 Fråga till kommunstyrelsens ordförande ”Genomlysningen av förvaltningsorganisationen