Finns väl inga dumma frågor?

Nog känner jag då och då att mitt agerande kan uppfattas som ”a pain in the neck” nere i stan på kommunalrådskorridoren. Tycks vara något som gäller allmänt för aktiva vänsterpartister.

Jag ställer oftast mina frågor till ordförandena som nuförtiden känner det angeläget att besvara en allvarlig menad fråga på ett seriöst sätt. Så har det inte alltid varit.

Men visst kan jag retas när samma situationer upprepas igen och igen. Jag tänker på fullmäktigebeslut och vad som sker i anslutning till fullmäktigebeslut.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, det fullmäktige bestämmer det ska gälla. För det mesta finns inga tankar på att det kan vara på annat sätt. Men inte alltid,

Ett beslut kan ju t ex betyda att fullmäktige ger ett uppdrag. Och då är det förvånande att behöva konstatera att det finns beslut om ett uppdrag som dras i långbänk eller verkställs på annat sätt än uppdraget formulerades eller, än värre, inte verkställs överhuvudtaget.

Jag avstår från att rabbla exempel, jag stannar vid att anknyta till sammanträdet i oktober och ta upp en fråga som jag ställer nu i november.

I oktober beslutade fullmäktige enhälligt om bifall till mitt yrkande i motionen ”Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. Om inledningen av yrkandet låter lite konstigt, så är förklaringen att det tog hela tre kalenderår innan motionen behandlades. Så här yrkade jag: ”Den tillträdande kommunledningen ser över arbetsformer i syfte att ge ledamöterna bättre villkor att vara pålästa, samtidigt prövas andra tillvägagångssätt för att möjliggöra en smidig hantering av mindre avvikande synpunkter kring detaljerna.”

Någon dag innan mötet i oktober inbjöds kommunen att senast den 10 januari 2022 yttra sig på en remiss om en stor och viktig utredning med rubriken ”En god ekonomisk hushållning”.

Kommunfullmäktige sammanträder 16 december 2021 och därefter 16 februari 2022 – för sent för ett yttrande.

Kommunstyrelsen då? 24 november 2021 och därefter 26 januari 2022 – för sent för ett yttrande.

Utredning är på strax över 1000 sidor. Det är sådant jag avsåg med min motion som nu har bifallits.

Här min interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson.

Men jag undrar: Det är väl ingen dum fråga jag ställer, eller?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående

Remiss på SOU 2021:75En god kommunal hushållning

Vid senaste fullmäktige 2021-10-22 blev det enhälligt bifall till motionen ”Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”.

Därmed gavs uppdraget ”att se över arbetsformer i syfte att ge ledamöterna bättre villkor att vara pålästa”.

Bakgrunden till motionens yrkande var att mycket digra underlag skickades ut i samband med kallelsen till sammanträdet, handlingar som i själva verket hade funnits på kansliet under en längre tid.

Vid behandlingen av motionen riktade jag en direkt fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Frågan avsåg en anmodan av Finansdepartementet riktad till Vänersborgs kommun att senast 10 januari 2022 lämna ett remissyttrande kring ovan nämnd utredning.

Jag undrade om gången för remissförfarandet och dristade mig till att ställa frågan: Kan det inte vara bra om ”politiken” kan inbjudas till information och samtal i god tid innan ett förslag till yttrande presenteras i form av en tjänsteskrivelse? En skrivelse som endast ger oss möjlighet att säga ”ja, vi ställer oss bakom …”

SOU 2021:75 ”En god kommunal hushållning” kommer i två delar, tillsammans strax under 1000 sidor.

Utredningen tillmäts stor betydelse, om jag inte tolkar diverse uttalanden helt fel.

Med bakgrund av den bifallna motionen och med tanke på att min fråga vid senaste fullmäktige möjligtvis överrumplade ordföranden, så vill jag ställa min fråga på nytt, med förhoppningen om att det ordnas ett bra tillfälle att ”göra på annat sätt än vad brukligt är”:

Hur hanteras arbetet med att lämna ett remissvar på utredningen SOU 2021:75En god kommunal hushållning”?

Lutz Rininsland                                                 2021-11-05

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.