Interpellationer

2020-02-03 Interpellation till socialnämndens ordförande ”Har kommunen lykats undvika de värsta scenarierna?” samt svar på interpellationen

2019

2019-12-04 Interpellation till kommunstyrelsens ord förande ”Uppdatering; Arbetsförmedlingen i Vänersborg” samt svar på interpellationen

2019-11-14 Interpellation till kommunstyrelsens ord förande ”Kommunens förpliktelser mot flygplatsbolaget” samt svar på interpellationen

2019-11-19  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ”Skrivelsen till statsrådet Morgan Johansson” samt svar på interpellationen

2019-11-19  Interpellation till socialnämndens ordförande ”Skrivelsen till statsrådet Morgan Johansson” samt svar på interpellationen

2019-08-19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier” samt svar på interpellationen

2019-04-04 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande ”Korrekt information underlättar” samt svar på interpellationen

2019-04-03 Interpellation till socialnämndens ordförande ”Hur påverkas socialnämndens verksamhet? ” samt svar på interpellationen

2019-03-06 Interpellation till kommunstyrelsens ord förande ”Är vi tillräckligt uppmärksamma?” samt svar på interpellationen

2019-01-29 Interpellation till byggnadsnämndens ordförande ”Finns det verkligen skäl för att inte publicera handlingar INFÖR nämndens sammanträde?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ”Är tiden inne att flytta på en hörnsten i mål- och resursarbetet” samt svar på interpellationen