”Demokratiberedningen ställer sig positiva till att kommunfullmäktige direktsänds på webben i ljud och bild då detta ökar invånarnas delaktighet, tillgänglighet och insyn i den politiska processen.”

Stefan Kärvling och jag skrev en motion på andra dagen detta år 2019.

Nu en bit in i december kommer demokratiberedningens beslut.

I bästa fall går ärendet till kommunstyrelsen januari 2020 och till kommunfullmäktige i februari 2020.

Så kanske, kanske kan det bli verklighet hösten 2020. Håll tummen.

Här utredningen som är bakgrunden till detta positiva beslut.