Politik på ytan eller under ytan?

Sitter och ”städar” underlag och handlingar i frågor som varit på tapeten under sista tiden. Min tanke är såklart att lägga bakom mig så mycket så möjligt, det är val i september och jag vill kunna se framåt. Å andra sidan hoppas jag att väljarna inte faller för allehanda vidlyftiga löften. Jag har för avsikt att visa på sambandet mellan det vi fajtades för under fyra år och det vi vill göra ännu bättre framöver.

Visst, det är en del som vi kan lägga bakom oss, anses som avklarat eller överspelat. Annat är högaktuellt. Och så den tredje högen: Vet inte vad som egentligen gäller?

Hit hör Ursand, hit hör Bert Karlsson.

Byggnadsförvaltningen fick kommunstyrelsens uppdrag att arbeta med ett planprogram för Ursands camping. Ett förslag lämnades i november 2013 från byggnadsnämnden till samtliga nämnder för yttrande. Så småningom skall denna övergripande ”helhetsplan” bli underlag för ett beslut på högsta nivå i kommunen. Men under tiden är det mycket oro under ytan. Det ryktades att en del var på gång på Ursand. Utan att varken ansökan hade kommit in till eller beslut hade fattats av rätt instans, så pågick arbetet.

Jag frågade ordföranden i byggnadsnämnden i kommunfullmäktige och fick som svar att man förutsatte att ”arrendatorerna” vet vad som gäller och att förvaltningen saknar möjlighet att kontrollera allt och alla. Jag efterlyste också om byggnadsnämnden varit i kontakt med den som äger avtalet med arrendatorn, nämligen samhällsbyggnadsnämnden. Den frågan blev obesvarad.

Vid årsskiftet sades att Marie Dahlin hade inbjudit Bert Karlsson att komma och tala med kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari. Protokollet visar att så inte verkar varit fallet. Kan jag förstå, arbetsutskottet bör inte lägga sig i en fråga som andra har på delegation.

Så arbetet med planprogrammet rullar på och ska väl föras till ett beslut strax innan eller strax efter sommarpausen 2014. Då är campingsäsongen i full gång. Vad som blir med de förändringar som det talades om vet jag inget om. Sker det något under ytan? Det vore inte bra. Inte när Bert Karlsson är inblandad.

Jag vet att jag i en tidigare blogg skrev: ”Och jag avslutade med att säga att jag med viss lättnad ser att Bert Karlsson snart lämnar Vänersborg igen. Campingen ute på Ursand var dörren för att komma in, men helheten av projektet är Vänersborg inte villig att köpa.”

I min samling av icke-avslutade ärenden finns frågan om ”Bert Karlsson på Ursand” kvar. Tidigare bloggar hade rubrikerna:

Strandskyddet? Precis, strandskyddet!

Alla överens om Ursand?

Brist på ärenden?

Vore fel att inte ställa frågan

Vore fel att inte ställa frågan

Kommunstyrelsen idag måndag, kommunfullmäktige nu på onsdag. Den stora frågan gäller såklart: blir  vi färdiga med ärendet ”Ny vision” för Vänersborgs kommun innan årets slut eller blir vi inte? Jag trodde inte att jag hörde rätt när gruppledaren för Moderaterna i Vänersborg, Lena Eckerbom Wendel, tog till orda. ”Nej, vi är inte klara!” Det blir en kraftmätning i december och kommunens nya vågmästare Miljöpartiet får lov att bekänna färg.

Den lilla frågan är hur Gunnar Lidell, kommunstyrelsens ordförande, svarar när han efter två hela månader bemöter partikollegan Stefan Kärvlings fråga med rubriken ”medborgarförslag” och min egen fråga om ”medborgardialog”.

Så passar jag också på (på förekommen anledning) att ställa en fråga till byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad, FP. Om allt blir som det brukar vara så kommer det att sägas vid uppropet, som alltid inleder varje fullmäktige, ”Peter Göthblad har anmält förhinder”. Är jag elak?

P.S: Eftersom jag fick frågan om om ”vad saken gäller på Ursand denna gång” lägger jag till länken till ett protokoll från kommunens miljönämnd som lämnade synpunkter till byggnadsnämnden om strandskyddsdispens på det Ursand.

Brist på ärenden

”De ärenden som skulle behandlats vid detta sammanträde kan utan alltför stora olägenheter tas upp till behandling vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april.”

Med denna motivering satte kommunfullmäktiges ordförande, Anders Forsström (M),  streck över sammanträdet i mars.

Politiken står dock inte stilla, det händer mycket utan att det syns på framträdande plats. För min del blev det två reservationer i kommunstyrelsen i förra veckan. En gällde en miss jag gjorde – i beslutsomgången hann jag inte anmäla en avvikande uppfattning innan klubban föll. Så jag får lite skamsen framföra mina invändningar  i ärendet ”feriejobb” i en reservation. Den andra frågan var stor – det gäller ramsättningen inför budget 2014. Mitt parti ville gärna bli ännu tydligare, men så länge som tre partier inte vill visa sina kort leder det tyvärr inte till framgång. Den som vill veta var Vänsterpartiet står, kan från reservationen få en bra bild var vi vill se förstärkningar.

Den mest intressanta frågan har jag idag inget svar på. Vid kommunfullmäktige i slutet på februari behandlades Vänsterpartiets motion om ”ordning och reda på Ursand”. Jag vågade mig på en djärv gissning att Bert Karlsson snart drar sig från kommunen. Inte ett ord nämndes om motionens behandling i den lokala tidningen TTELA, inte dagen efter, inte dagarna efter, inte någon gång hittills.

Det kan finnas flera förklaringar, en är att tidningen samlar in underlag för att låta ”alla berörda” komma till tals. Det vore bra om så sker. Det skulle också ge kommunledningen med Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) en möjlighet att förklara sin syn. I fullmäktige var det ingen, inte en enda ledamot från något annat parti överhuvudtaget som ville yttra ett ord från talarstolen i denna fråga.  Får se om jag gissar rätt när det gäller den lokala tidningen ….

Alla överens om Ursand?

En lugn vecka, det hände inte särskilt mycket på den lokalpolitiska scenen i Vänersborg. Trodde ett tag att kommunfullmäktiges korta sammanträde kunde innehålla en häftig diskussion. Vänsterpartiets motion om ”Ordning och reda på Ursand” var ju en av punkterna. I motionen, som skrevs för ett år sedan, ställde vi ett antal frågor och föreslog en utredning för att kolla om allt hade gått rätt till när Bert Karlsson gjorde sitt intåg i Vänersborg.

Min reservation från kommunstyrelsen fanns med. ”Ord och inga visor” hörde jag någon mumla. Rätt, det var meningen. I kommunfullmäktige blev jag ännu tydligare. Nej, inte alla hade följt regelboken, det betonade jag i mitt anförande. Och jag avslutade med att säga att jag med viss lättnad ser att Bert Karlsson snart lämnar Vänersborg igen. Campingen ute på Ursand var dörren för att komma in, men helheten av projektet är Vänersborg inte villig att köpa. Bert Karlsson har diariefört en skrivelse i kommunen där han förklarar att det fanns vissa villkor som han ställde. När kommunen nu inte accepterar, kan han inte genomföra det han ville skapa. Det skriver Bert Karlsson själv.

Mycket har jag upplevt under mina trettio år i kommunfullmäktige men inte detta. Ingen, inte någon annan, ville gå upp till talarstolen i ärendet. Jag tolkar det som att alla visste att det jag sade var korrekt, ingen verkade vilja invända. Sedan förstår jag att inte alla delar min glädje fullt ut. Men jag tycker i alla fall att det känns skönt att vi kom undan med blotta förskräckelsen.

Strandskyddet? Precis, strandskyddet!

Miljöpartiet har lämnat in en motion där yrkandet är att beslut om strandskyddsärenden flyttas från byggnadsnämnden till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Jag välkomnar denna motion, det är dags att utvärdera ett beslut som togs för mer än tre år sedan. Då, hösten 2009, hade den nya strandskyddslagen vunnit laga kraft och det var frågan om vilken av de två nämnderna som skulle fatta beslut och vilken som ”endast” skulle ”samrådas” med.

I kommunstyrelsen [2009-11-04, sidan 14 i protokollet] var det en häftig strid när ärendet diskuterades. I kommunfullmäktige [2009-11-18, sida 9 i protokollet] hade tärningen rullat färdigt. Jag förde Vänsterpartiets talan, hade ett avvikande yrkande och en reservation, eftersom mina invändningar inte fick gehör.

Nu skriver Per Sjödahl i den aktuella motionen: ”Byggnadsnämnden har i dagsläget inte tillräckliga resurser för att sköta strandskyddsärenden. För närvarande sker ingen planerad tillsyn och anmälda ärenden har lång handläggningstid”. Han borde veta – han är ledamot i byggnadsnämnden.

Själv är jag bekymrad över den tilltänkta nämndens sätt att klara av frågorna. Jag kan påminna om en ansökan av Bert Karlsson angående strandskyddsdispens ute på Ursand våren 2012. Byggnadsnämnden bad miljö- och hälsoskyddsnämnden att yttra sig, precis som det ska vara. Miljönämnden svarade ”underlaget otillräcklig, ge oss korrekta underlag så kan vi yttra oss”. Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP) och Miljönämndens ordförande Bengt Holmkvist (M) kom sedan på en kafferast överens att ”det var bra så, man behövde inte invänta nämndens beslut”. Varpå miljönämnden vid sitt nästa möte avskrev ärendet. Det tycktes enligt herrarna räcka att samrådsbehovet var avklarat genom ett yttrande om ”att man inte kunde yttra sig.”

Undrar vad Justieombudsmannens (JO) fyra utsända hittar hos byggnadsnämnden när man under tre dagar, 12 – 14 februari 2013 granskar bl a hanteringen av strandskyddsärenden.