Varannan dag

Vi hade i alla fall tur med vädret! 70+ ska undvika att…! Jag vet – och jag håller mig till uppmaningen. Hunneberg är mycket ​stort​, inte klokt hur många stigar vi inte har gått på så många år. ​Här ett tips för alla ​70+: Lägg fika i ryggsäcken, fyll termosen, ut och gå!
Senaste målpunkt var Grinnsjö​n. D​et fanns en speciell anledning. ​Det dök upp en hänvisning till en handling i kommunens webbdiarium på kommunkansliets dagliga postlista​. Olycksbådande, om jag inte tar fel. En brevväxling mellan Naturskyddsföreningen och Sveaskog.

Annars? Uttrycket ”sociala kontakter bör undvikas” måste vara fel, det som menas är nog fysiska kontakter. Och det går bra på stigarna på bergen, ​och​ även när vi ​bara är tv​å som cyklar iväg ner till ​Skräcklan​.
Sociala kontakter däremot blomstrar, det är mail, det är chatt, det är Facetime och allt däromkring. Jag har ju gått kurs: ”Seniorsurfarna” på SVT-play. Och på måndag ska jag hämta matkassarna hos min lokala handlare, för första gången beställde jag online! Lyckades vid tredje försöket.

Jösses, vad mycket som Internet inbjuder till! Nu finns tid att läsa och fördjupa sig. Det blir ju inga sammanträden. För egen del avstod jag fullmäktige förra veckan. Kunskapsförbundet meddelade att sammanträdet med direktionen ställdes in. Jag ser i övrigt att Vänsterpartiet lokalt går på sparlåga: I kommunfullmäktige var endast två av åtta förtroendevalda närvarande, i kommunstyrelsen en av tre, i socialnämnden saknades Vänsterpartiet helt.
Vi får se hur det blir framöver. Med gårdagens besked om ​att ​”gränsen går vid 50″ räknar jag med att kommunfullmäktige 15 april blir ​inställt​.
Kommunstyrelsen beslutade i veckan om en andningspaus ”för alla”. Genom att flytta budgetbeslutet från juni till november ​får alla tid​ på sig att ​samla sig och att andas​. Budgetberedningens underlag har totalt ​tappat​ sin giltighet, både på intäktssidan med ett förändrat skatteunderlag och på kostnadssidan, där välfärdssektorn hanterar extrema utmaningar. Följderna av Coronaperioden kommer att märkas länge. ​Det kommer att dröja​ länge tills vi hör signalen ”faran över. Den kommunala ekonomin kräver därefter lång tid att ​återhämta​ sig. Då kommer det att visa sig vem som vill fortsätta med ”solidaritet och sammanhållning”. Just nu har tack och lov nästintill alla ställt upp.

Inte heller var allt i balans innan Corona slog till. Jag ​hörde​ vår representant i budgetberedningen gång efter annan berätta om ett påpekande från
kommunledningen och ekonomistaben: ”Äldreomsorgen” har för höga kostnader, jämfört med bilden i jämförbara kommuner.

Och då är det återigen Internet som kommer till användning. Alla som vill bilda sig en uppfattning om hur det står till har dels underlaget från kommunens socialnämnd​, v​erksamhetsredovisningen, dels en central rapport som berättar om villkoren för äldreomsorgen i Sverige. 25 mars, i onsdags, publicerades en rapport: ”Budget ur balans”. Vilken skrift!

En gedigen genomgång ​om​ hur äldreomsorgen har utvecklats sedan Äldrevårdsutredningen 1957 till idag. Med relevanta citat: ”Inom hemtjänsten ökade arbetsbelastningen sakta men säkert: i mitten av 80-talet besökte en medarbetare i hemtjänsten i snitt fyra äldre varje dag.” ”… antalet vid millennieskiftet ökat till sex eller sju hjälptagare under ett typiskt arbetspass”. ”2005 görs en ny undersökning som visar att ett arbetspass nu innehåller besök till 10 personer i genomsnitt. Vid den senaste uppföljningen, år 2015, har antalet stigit till 11,8 i genomsnitt på ett dagpass. Ett nattpass i hemtjänsten innebär besök till i snitt 23,4 personer.”

Jag konstaterar att rapporten ​åtskilliga gånger hänvisar​ till källor som kan ​bidra​ till att komplettera bilden av äldreomsorgens läge idag.

Slutsats: Varannan dag ut i friska luften, emellanåt finns gott om tid att ta hand om allt som finns att läsa för att förkovra sig under den sammanträdesfria tiden. Det kommer en tid efter Corona, låt oss se till att använda allt vi har lärt oss under krisen.

Och glöm nu inte: Earth hour idag, lördag 28 mars, klockan 20:30.

Äldreomsorgen vållar debatt

Alla har synpunkter på skolan. Antingen för att man arbetar i skolan eller är elev. Eller så har man varit elev, nyss, för länge sedan eller för mycket länge sedan.

Äldreomsorgen då? Där finns det också en oändlig mängd sanningar. Alla har synpunkter. Det som hörs mest är alla berättelser när det inte fungerar. Och visst är det rätt att framföra kritik. Den kan leda till förändringar och förbättringar.

Med då måste finnas förutsättningar att hantera konkreta förslag. Översikt, en fungerande struktur, kontroll över den egna arbetstiden och den egna arbetsinsatsen – det underlättar för att ta emot förslag att göra det ”på annat sätt, på bättre sätt”.

De förutsättningar finns inte i Vänersborg. Kommunfullmäktige fortsätter att ”underbudgetera” socialtjänsten, nästan alla förändringar som görs har sin bakgrund i att anslagen fortsätter att minska i förhållande till behoven.

Hur ser de äldre på äldreomsorgen? Det korta svaret är. Överlag positiv. Socialnämnden fick vid senaste sammanträdet utförliga redovisningar. Det handlar om en sammanställning av enkätsvar. Siffrorna, staplarna, alla svar visas med en jämförelse till resultaten i riket och i regionen. Det finns även en bild som berättar om resultat 2017 och 2018 och nu 2019.

Med tanke på alla insändare som den lokala tidningen tar in, kan det nog vara bra att känna till Socialstyrelsens enkät och att ta del av resultaten i vår kommun. Kritik kan bli så mycket bättre när man vet vad som är och när man vet vad man skriver om.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – Resultat för Vänersborg: Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – Resultat för Vänersborg: Särskilt boende

Äldreomsorg – vad betyder fullmäktiges budgetbeslut?

Att kommunfullmäktige inte beviljade nämndernas begäran om utökade resurser för kommande år har det berättats om i medierna, i våra bloggar och övriga sociala medier.

Det kommer enskilda frågor om vissa områden i den kommunala verksamheten. I flera mail efterlyses klarhet kring ÄLDREOMSORGEN.

Jag är inte längre på plats i socialnämnden. Jag hänvisar till Marianne Ramm och Ninja Balaj, ledamot och ersättare i nämnden – båda har säkerligen detaljkunskaper.

Men jag kan här kort redovisa vad som finns av intresse i underlaget för nämnden och för kommunfullmäktige.

Först ett avsnitt ur socialförvaltningens verksamhetsberättelse för 2018. Här en sammanställning över det arbete som görs i enheten ”Vård och omsorg” och ”Vård, stöd och utredning”. [Verksamhetsberättelsen fanns på fullmäktiges ärendelista i maj.]

Den andra texten är socialförvaltningens och socialnämndens information till budgetberedningen och även kommunfullmäktige, vilka tilläggsbehov som föreligger för äldreomsorgen. [Behandlades av fullmäktige i juni, beviljades inte.]

Sedan vill jag lägga till ett bildspel som finansminister Magdalena Andersson använde sig av, när hon för en knapp månad sedan talade vid en pressträff på ämnet ”Sveriges äldre har rätt till välfärd av hög kvalitet”.

När regeringen den 18 september lägger förslaget till statens budget 2020 får vi veta hur mycket finansministern lyckades ta hänsyn till uppgifter i denna, sin egen presentation om äldreomsorgen.