Alla har synpunkter på skolan. Antingen för att man arbetar i skolan eller är elev. Eller så har man varit elev, nyss, för länge sedan eller för mycket länge sedan.

Äldreomsorgen då? Där finns det också en oändlig mängd sanningar. Alla har synpunkter. Det som hörs mest är alla berättelser när det inte fungerar. Och visst är det rätt att framföra kritik. Den kan leda till förändringar och förbättringar.

Med då måste finnas förutsättningar att hantera konkreta förslag. Översikt, en fungerande struktur, kontroll över den egna arbetstiden och den egna arbetsinsatsen – det underlättar för att ta emot förslag att göra det ”på annat sätt, på bättre sätt”.

De förutsättningar finns inte i Vänersborg. Kommunfullmäktige fortsätter att ”underbudgetera” socialtjänsten, nästan alla förändringar som görs har sin bakgrund i att anslagen fortsätter att minska i förhållande till behoven.

Hur ser de äldre på äldreomsorgen? Det korta svaret är. Överlag positiv. Socialnämnden fick vid senaste sammanträdet utförliga redovisningar. Det handlar om en sammanställning av enkätsvar. Siffrorna, staplarna, alla svar visas med en jämförelse till resultaten i riket och i regionen. Det finns även en bild som berättar om resultat 2017 och 2018 och nu 2019.

Med tanke på alla insändare som den lokala tidningen tar in, kan det nog vara bra att känna till Socialstyrelsens enkät och att ta del av resultaten i vår kommun. Kritik kan bli så mycket bättre när man vet vad som är och när man vet vad man skriver om.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – Resultat för Vänersborg: Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – Resultat för Vänersborg: Särskilt boende