Blir det rätt nu?

Bara två korta länk – den ena till en information på kommunens hemsida om ”Medborgardialog” angående den ”planerade exploateringen vid Kindblomsvägen på Blåsut”. Den andra till min reservation i samma ärende, fast det gällde en motion som syftade till att ändra detaljplanen från kvartersmark till parkmark, med andra ord ”tvärtom”, bygg inte i det lilla grönområdet.

Blir det rätt nu? Vi kommer väl så småningom få veta om det finns någon som vill bygga. Medborgardialogen 1 november nästa steg.

Unnade mig en liten paus

Det var två ansträngande möten i veckan, en liten paus för att plocka trattkantareller och fixa med äppelmos var på sin plats.

Onsdagens kommunfullmäktige kan skildras på olika sätt, den första sammanfattningen kom som alltid i direkt anslutning till mötet: ”Fullmäktige i korthet”. Sedan var det Socialdemokraternas hemsida som gav sin bild av sammanträdet. Stefan Kärvling (V) tog lite mer tid på sig för eftertanke och reflektion.

Själv har jag nu några dagar att fundera över hur jag vill formulera min reservation i ärendet ”Kindblomsvägen”. Hittills har jag ägnat rätt så mycket tid åt hela frågan och jag har inte tappat förhoppningen än att det till slut blir en bra lösning. Jag får erkänna att jag hade en liten förhoppning att genombrottet skulle ske redan vid behandlingen av motionen men så var inte fallet. Det var alldeles för många som inte yttrade sig i debatten, bara röstade. T ex samtliga tolv ledamöter från Socialdemokraterna, inte någon gick upp i talarstolen. I efterhand får man läsa på Socialdemokraternas hemsida varför det inte behövdes:

”Salamander frågan på Blåsut”
”Här behövde fullmäktige drygt 70 minuter för att komma till skott och rösta ner motionen om att göra om kvartersmark till allmän mark, siffrorna 32 mot 19.  Vad partierna som lade motionen inte kunde få in i sina skallar, är att nu lever frågan ur alla synpunkter.
För de som vill bygga och använda några tusen kvadratmeter av de femton tusen till flerbostadshus och för dem som vill bevara grönområdet för spontan lek.  Salamandrarna och de andra smådjuren har Länstyrelsen redan uttalat, att dem kommer det inte att gå någon nöd på.
Frågan kokar väl ner till, bygg gärna, men inte där jag bor. Ställ istället frågan till kommande äldre på Blåsut, var de vill bo, när de inte kan bo kvar i sin villa. De vill med största sannolikhet bo kvar på Blåsut och inte i några andra kommundelar.”

Fullmäktiges ledamöter och ersättare får ”inläsningsarvoden”, 1010 kronor per person och kväll. Jag föreställer mig att arvodet skall stimulera till att ”läsa sig in på ärenden”, men det är väl underförstådd, att kunskapen inte helt behöver ”slutas in i den egna skallen”, kunskap är en god förutsättning för en politisk debatt. Den debatten förs från talarstolen. Och då ska man inte ha bråttom hem: —”att undertecknad fick se sista tio minuterna när Haparandagänget Asplöven spöade Malmö i Hockeyallsvenskan”.

Det andra mötet som kändes mycket tungt i den gångna veckan var socialnämndens sammanträde. Också här en votering för att få fram ett beslut ”Äldreboendet Gläntan blir kvar”. Denna gång tillsammans med partierna som börjar gå under namnet ”storoppositionen”: S, V, MP, C och VFP. Hur den ”styrande minialliansen” M, FP och KD tänkte framgår av referatet i lokaltidningenTTELA, bland kommentaren finns mina motiv till vårt ställningstagande. Jag ska vara schysst mot (S), i socialnämnden var det samtliga tre ledamöter från (M) som inte yttrade sig i ärendet.

Får man göra så?

Stiltje och sommarpaus – men visst börjar det samlas ärenden som ska upp på bordet så snart det kallas till det första sammanträdet.

Kommunstyrelsen förväntas transportera en fastighetsförsäljning – ärendet transporteras från fastighetsutskottet via samhällsbyggnadsnämnden och vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Finns mycket att säga, men idag kan det räcka med att jag dels visar vilket område det är [länken ger dig en bild jag hämtade från Google: maps.google.com/maps?ll=58.380356,12.299541&z=17&t=h&hl=sv], dels att du läser min nedanstående reservation. Den skrev jag i november 2009, när det skulle beslutas en ny detaljplan för detta område på Blåsut. Den gången blev det ingen ändring, försöket att ta sig fram via en planändring kom av sig när protesterna blev högljudda. Nu återgår man till detaljplanen från 1933 [!!!] och vill bygga – mitt i det lilla grönområde som ugör bakgården till ett tjugotal hus.

Sista ordet är inte sagt, lita på det!

Min reservation? Jo, som bilaga 5 (några sidor från slutet) i kommunstyrelsens protokoll från november 2009 http://vanersborg.se/download/18.5a92112b124b835ceb480001284/Kommunstyrelsens+protokoll+2009-11-04+med+bilagor.pdf