Stiltje och sommarpaus – men visst börjar det samlas ärenden som ska upp på bordet så snart det kallas till det första sammanträdet.

Kommunstyrelsen förväntas transportera en fastighetsförsäljning – ärendet transporteras från fastighetsutskottet via samhällsbyggnadsnämnden och vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Finns mycket att säga, men idag kan det räcka med att jag dels visar vilket område det är [länken ger dig en bild jag hämtade från Google: maps.google.com/maps?ll=58.380356,12.299541&z=17&t=h&hl=sv], dels att du läser min nedanstående reservation. Den skrev jag i november 2009, när det skulle beslutas en ny detaljplan för detta område på Blåsut. Den gången blev det ingen ändring, försöket att ta sig fram via en planändring kom av sig när protesterna blev högljudda. Nu återgår man till detaljplanen från 1933 [!!!] och vill bygga – mitt i det lilla grönområde som ugör bakgården till ett tjugotal hus.

Sista ordet är inte sagt, lita på det!

Min reservation? Jo, som bilaga 5 (några sidor från slutet) i kommunstyrelsens protokoll från november 2009 http://vanersborg.se/download/18.5a92112b124b835ceb480001284/Kommunstyrelsens+protokoll+2009-11-04+med+bilagor.pdf