Men hur kunde detta hända, statsrådet Morgan Johansson?

Riksdagsdebatter kan vara tråkiga, sega, förutsägbara, något anförande och några replikskiften för protokollet – sedan inträder glömskan.

Men vissa interpellationer kan väcka större intresse i förväg. Och när interpellanten träffar på ett statsråd som uppfattar tillfället rätt och förbereder sig, då kan ordväxlingar inspirera, väcka tankar och leda framåt.

Igår hände något oväntat – ett statsråd glömde att förbereda sig. Ett statsråd gjorde bort sig!

Nu finns allt att se och höra i efterhand och utskriften av hela debatten kan läsas i snabbprotokollet.

Den 26 oktober registrerades interpellationen ”Krav för permanent uppehållstillstånd”. Christina Höj Larsen är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson. Hennes avslutande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson efterlyste besked på två punkter: ”Vilka åtgärder vidtar ministern så att reglerna för uppehållstillstånd inte utformas på ett sätt som leder till dels en oönskad maktbalans på den svenska arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel, dels försämrade förutsättningar för integration?

När interpellationen sex veckor senare skulle besvaras, så är det normala att det skriftliga svaret är en text som statsrådet föredrar i inledningen av debatten. Morgan Johanssons stab är omfattande, han har kompetenta medarbetare som har alla möjligheter att biträda honom i stora och små frågor. Det är inte heller ovanligt att det skriftliga svaret noggrant formuleras på kansliet, att även stolparna och talepunkter för förväntade följdfrågor förbereds för statsrådet. 

Morgan Johansson läste upp ett kort svar, ett oväntat svar, ett icke-svar. Texten nämnde migrationskommitténs betänkande, att remissvaren skulle inkomma senast 7 december och att synpunkterna skulle beaktas i arbete kring en kommande proposition. 

Christina Höj Larsen överraskades och kommenterade i inledningen av sitt första anförande: ”Jag vill tacka statsrådet för svaret, som är inspirerande i någon byråkratisk mening, men det är tyvärr inte riktigt svar på den fråga jag har ställt.” Hennes anförande var väl förberett och kompletterade texten som hade lämnats i oktober. Det har ju varit livliga diskussioner sedan dess, såväl kring migrationsfrågor i pandemitiden som på det arbetsmarknadspolitiska området.

Hon konstaterade i avslutningen: ”Utan solidaritet krackelerar de värn och välfärdssystem som arbetarrörelsen har byggt upp för den som lever och verkar i Sverige. Frågan för dagen är varför Socialdemokraterna väljer att göra på det sättet.

Statsrådet Morgan Johansson behövde inte svara omedelbart. Möjligtvis hade han inte räknat med och varit förberedd på att även Tony Haddou, riksdagsledamot från Göteborg, och Ali Esbati från Stockholm kom med in i debatten. Haddou och Esbati har sina egna ansvarsområden i riksdagsarbetet och det märktes att interpellationens frågeställning återkommer i ett flertal utskott och departement. Frågorna ställdes nu av tre ledamöter som alla levde upp till det man borde kunna förvänta sig, att aldrig komma oförberedd till en debatt.

Morgan Johansson inledde: ”Jag förstår att ni tycker att mitt svar var byråkratiskt och innehållslöst. Låt oss då råda bot på det. Jag tar gärna en ideologisk diskussion om detta med Vänsterpartiet. Här avslöjas nämligen en stor skillnad mellan socialdemokrater och vänsterpartister.” 

Och han fortsatte utan någon som helst anknytning till frågorna som debatten skulle gälla: ”Det är så förfärligt lätt för vänsterpartister att säga att människor har rättigheter. Men det är också så förfärligt svårt för vänsterpartister att säga att människor också har skyldigheter, att de har vissa plikter, att de har skyldighet gentemot sina medmänniskor men också mot samhället som de lever i i stort. Jag hör över huvud taget aldrig någon vänsterpartist tala om att människor har vissa skyldigheter. För oss socialdemokrater är detta en del av vårt sätt att bedriva politik. Det är en del av vår historia: rätt och plikt. Rättigheter och skyldigheter är vad välfärdsstaten – den välfärdsstat som vi socialdemokrater har varit med om att bygga upp – vilar på. Människor ska ha sociala rättigheter, rätt till arbete, rätt till bostad, rätt till en bra uppväxt när de är barn, rätt till utbildning, men de har också vissa skyldigheter.”

Och så fortsatte det. In i sista slutrepliken var Morgan Johanssons mantra ”rättigheter och skyldigheter”.

Vore det inte för att jag på tisdag sitter i ett digitalt direktionsmöte för Kunskapsförbundet, så skulle jag ”live” följa Röda Korsets onlineevenemang på youtube och Facebook ”Vakna världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik”. (Kan även ses i efterhand) Jag ser vilka som sitter i panelen – och jag tror att alla kommer dit väl förberedda!

Lyssnar statsrådet? Förstår han?

Morgan Johansson är statsråd, justitie- och migrationsminister. Det går knappt en dag som Morgan Johansson, justitieministern, inte syns i mediernas rapporter. Han får mängder av frågor och han ger många och utförliga svar.

Inte lika många frågor ställs till migrationsministern. svaren är då korta, rakt på sak. För det mesta ett ”nej”, ett ”inte” och allt som oftast uteblir svar.

Igår återgavs på riksdagens hemsida en skriftlig fråga från Ann-Sofie Alm. Hon företräder Moderaterna och hon valdes in 2018 på ett mandat från Västra Götalands norra valdistrikt. Säkerligen uppmärksammade hon två interpellationer i Vänersborgs kommunfullmäktige förra onsdagen. I vart fall hänvisar hon uttryckligen till Vänersborg.

Riksdagsförvaltningen noterar att statsrådets svar skall avlämnas senast onsdag nästa vecka. Något svar blir det nog, det finns regler.

Här kort några länkar som visar vad som hittills har frågats och vilka besked som har givits.

19 oktober visade jag här i bloggen ”Ett debattinlägg och en skrivelse” att Morgan Johansson avfärdade SKLs ordförande Anders Knape med ett SMS med texten: ”Lagen gäller och det är inte aktuell med en översyn..

Några dagar senare diariefördes en skrivelse från Vänersborgs kommun till Morgan Johansson.

Mina två interpellationer, den första till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson och den andra till socialnämndens ordförande Dan Nyberg, finns att läsa på bloggen. Frågorna ställde jag med anledning av den nämnda skrivelsen – och med beskedet att något svar på brevet inte inkommit.

Jag fick skriftlig svar från Dan Nyberg och Benny Augustsson. Debatten i fullmäktige upplevde jag som klargörande, jag hade verkligen anledning att tacka båda. Debatten kan avlussnas i efterhand (punkt 18 och 19).

I onsdags hade inget svar från migrationsministern kommit. I webbdiariet ser jag inte heller någon notering om att det har kommit därefter.

I debatten i fullmäktige läste jag upp beskedet från Morgan Johansson till Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen. Ett kort svar, ett rakt besked. Återigen ”lagen gäller”.

Nu måste någon lösning tas fram. Det är rena chicken-race som pågår. Och unga människor som flydde till Sverige i hopp om förståelse, i hopp om att få asyl och kunna bygga sig en framtid, är som brickor på ett spelbräde. Frivilliga från Röda Korset, Rädda barnen och kyrkan sliter för att det inte ska sluta med tragedi.

I detta sammanhang är det av underordnad betydelse att två ledande socialdemokrater i Vänersborg måste ställa sig frågan: Vad håller den socialdemokratiska regeringen egentligen på med?