Igår berättade jag att Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen ställde en interpellationsfråga till statsrådet Morgan Johansson.

Riksdagens regelverk föreskriver att hon får ett skriftligt svar senast 27 november.

Idag lämnade jag in två interpellationer med frågeställningar som anknyter.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S, lyder: Kan kommunstyrelsens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för Vänersborgs kommun?

Min fråga till socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, lyder: Kan socialnämndens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för kommunen och för ungdomarna?

Samma dag som svaret lämnas på Helgeandsholmen, så har vi möjlighet att debattera i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Låt mig också påminna om:

Söndag 24 november kl 17 – 18 utanför Vänersborgs kyrka

Ljusmanifestation för ASYLRÄTT i Vänersborg