Brukar skriva egna texter i denna blogg. Idag ett undantag.

Det finns mycket irritation mellan kommunen Vänersborg och kommunalförbundet som står för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och i Vänersborg.

På senare tid har många enskilda blivit drabbade när man inte kan komma överens. Med all respekt till alla andra, de ensamkommande ungdomar som har fastnat i asylprocessen, vars ansökningar eller överklaganden bearbetas, är nog den grupp som har det svårast.

Varför det inte tycks finnas godtagbara  lösningar framgår av en debattartikel som Anders Knape, ordförande i SKL, publicerade den 17 oktober: ”ÖVERSYN AV GYMNASIELAGEN KAN INTE VÄNTA”.

Två veckor tidigare riktade SKL en skrivelse till statsrådet Morgan Johansson på justitiedepartementet, med kopior till arbetsmarknadsdepartementet, utbildningsdepartementet och socialdepartementet.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige och i förbundets direktion uppskattar säkerligen dessa texter.

Morgan Johansson gjorde det inte. Han meddelade: ”Lagen gäller och det är inte aktuell med en översyn.”