I april frågade jag samhällsbyggnadsnämndens ordförande om Vänersborg och Trollhättan planerade att gemensamt investera i ett nytt vattenverk. Här min interpellation och även det skriftliga svaret.

Var och en för sig. Det framgick tydligt och det anfördes också skäl till varför samverkan inte skulle sträcka sig för långt.

Ett halvt år senare ser jag anledning att fråga på nytt.  Här min fråga. Jag räknar med att få svar i kommunfullmäktige på onsdag.