Ett debattinlägg och en skrivelse

Brukar skriva egna texter i denna blogg. Idag ett undantag.

Det finns mycket irritation mellan kommunen Vänersborg och kommunalförbundet som står för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och i Vänersborg.

På senare tid har många enskilda blivit drabbade när man inte kan komma överens. Med all respekt till alla andra, de ensamkommande ungdomar som har fastnat i asylprocessen, vars ansökningar eller överklaganden bearbetas, är nog den grupp som har det svårast.

Varför det inte tycks finnas godtagbara  lösningar framgår av en debattartikel som Anders Knape, ordförande i SKL, publicerade den 17 oktober: ”ÖVERSYN AV GYMNASIELAGEN KAN INTE VÄNTA”.

Två veckor tidigare riktade SKL en skrivelse till statsrådet Morgan Johansson på justitiedepartementet, med kopior till arbetsmarknadsdepartementet, utbildningsdepartementet och socialdepartementet.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige och i förbundets direktion uppskattar säkerligen dessa texter.

Morgan Johansson gjorde det inte. Han meddelade: ”Lagen gäller och det är inte aktuell med en översyn.”

Vad blir kommunens svar?

För en vecka sedan ställde jag en fråga: Gjorde jag rätt i kunskapsförbundet?

Jag berättade också om situationen för ungdomar som befinner sig i Vänersborg, som vill få en utbildningsplats, som behöver en utbildningsplats, som måste ha en plats i vuxenutbildningen – i annat fall går de miste om den lilla, lilla chansen att kunna få beviljat en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

Mitt yrkande var enkelt: ”Direktionen ger uppdrag att sökande som med stöd av gymnasielagen söker till Kunskapsförbundet Väst skall beviljas en utbildningsplats.

Jag blev ensam om mitt yrkande, de andra tolv ledamöterna fastnade för en annan text: ”Ge förbundsdirektören i uppdrag att skyndsam ta fram en skrivelse med prognos samt konsekvenser i fall resurser inte medges för att ta emot gymnasielagselever. I avvaktan på besked från kommunerna tas inga ytterligare gymnasielagselever in.”

Det blev en överraskning. Igår skickades ett ”Ordförandebeslut angående gymnasielagseleverna” ut för direktionens kännedom. Skrivelsen har redan sänts till förbundets medlemskommuner Trollhättan och Vänersborg.

Jag tackar presidiet och i synnerhet ordföranden, Maud Bengtsson, för den snabba hanteringen och den mycket klargörande texten.

Återstår att se vem i Vänersborg som tar emot skrivelsen, vem som vill hantera framställningen och när det ger resultat.

Jag förstår att det är många som önskar att följa frågan, många frivilligarbetare i våra ideella organisationer, Röda Korset, Rädda Barnen, kyrkan är oerhört aktiva och ger mycket av sin tid. Därför länkar jag också till två dokument som berättar mer om alla pusselbitar som behöver komma på plats för att det ska bli den positiva lösning som lagen är avsedd att leda till:

Ny möjlighet till uppehållstillstånd och andra juridiska frågor – vi rätar ut frågetecken 

Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning m.m.