Somliga minskar, andra har tillväxt

Dagens Nyheter berättade idag med rubriken ”Över 100 kommuner tappar invånare – kvar blir ödehusen” om förändrat invånarantal i Sveriges 290 kommuner (i procent) mellan 1988 och 2018.

Vänersborg samarbetar med 13 andra kommuner i delregionen FYRBODAL i Västra Götaland. Jag skulle tro att många inte har en aning om på vilka områden och i vilka projekt samarbetet sker. [Det finns anledning att jag återkommer längre fram till vad Fyrbodal är och på vilket sätt man samarbetar.]

Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg är tre större kommuner i Fyrbodal. Andra är avsevärt mindre. Men det är självfallet av intresse att även veta hur befolkningsförändringen ser ut i dessa 14 kommuner. En kommun med en stor minskning av antalet invånare har en annan infallsvinkel än kommunerna med stor tillväxt.

I Sotenäs (- 4.0), Munkedal (- 3.8) och Lysekil (- 2.4) i i väst och i hela Dalsland minskar befolkningsantalet (Färgelanda – 11.8, Mellerud – 10.5, Dals-Ed – 10.4, Bengtsfors – 16.8 och Åmål – 3.1).

Orust nära Göteborg ökar med + 12.1, Strömstad och Tanum i norr även så med hela + 26.7 resp + 10.5.

Och befolkningstal har under dessa trettio år sedan 1988 ökat i samtliga av de tre större kommunerna, mest i Uddevalla med + 21.0, i Trollhättan med +16.8 och här i Vänersborg med + 9.0.

Minskningen medför stora omställningsproblem. Men även en  stor förändring med snabb tillväxt för med sig en rad tuffa uppgifter som omgående måste lösas.

Är lagom bäst? Sotenäs, Munkedal, Åmål och kanske även Vänersborg borde kunna svara på frågan.

En angelägen fråga om riktlinjer för bostadsförsörjningen

Att kommunledningen i Vänersborg inte präglas av handlingskraft går till nöds att förklara med att man befinner sig i minoritet. 20 ledamöter i ett fullmäktige om 51, inte så mycket att komma med. Men M, FP och KD biträds i regel av en samlad trupp ledamöter från S och C. För det mesta är det 35 ledamöter som gång efter gång har samma uppfattning. Alla förutsättningar att kommunens verksamhet skall gå som på räls.

Men kommunledningen verkar ha lätt för att hoppa över sådant som åligger kommunen, verkar blunda för ”jobbet som ska göras – och att jobbet ska göras rätt”.

För någon vecka sedan kom beskedet från SCB:s befolkningsstatistik: Folkmängden i Vänersborg hade ökat under 1:a halvåret 2014 med inte mindre än 386. Födelseöverskottet var plus 27, flyttningsnettot totalt plus 359. Delar man upp flyttningsnettot, så är siffrorna för ”eget län” minus 42, för ”övriga landet” minus 9 och för ”utlandet” plus 410.

Strax efteråt kom notisen på kommunens hemsida: ”Nya bostäder på gång”. Det slog inte redaktören att det föreligger dålig överensstämmelse mellan utbudet och vilka som utgör huvuddelen av de bostadssökande. 

I dagarna följde lokaltidningen TTELA upp byggplanerna ”Planer på hem för 5000 personer”. 

Som ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige känner jag till hur processen egentligen ska gå till. Därför min fråga till kommunstyrelsens ordförande som jag ställer vid kommunfullmäktige i morgon.

Olika sätt att uttrycka sig

På Vänersborgs kommuns hemsida finns alltid ett antal ”nyheter”. Det är nästan undantagsvis positiva nyheter. Ingen invändning mot detta. Dock studsar jag till då och då över formuleringar. Bäst att läsa samma mening två gånger för att förstå vad som står skrivet, vad som menas och vad som döljs. Ta t ex nyheten ”Vår befolkning slår rekord igen.”

Jag tänker då inte i första hand på uttalandet om skatternas betydelse för välfärden som kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Lidell, M, står för: ”Mycket positivt. Fler invånare ger skatteintäkter som säkrar välfärden.” Gunnar och moderaterna kan se på ”skatter” lite olika när det behövs …

Nej, det är den sista meningen i nyhetsflashen som gjorde mig frågande: ”Det är också fler som har flyttat hit från andra länder, däremot har vi ett negativt flyttnetto mot regionen och Sverige.

SCB-statistiken ge bakgrunden till nyhetstexten:

Inflyttade  TOTALT 605, från ”det egna länet” 251, från ”övriga Sverige” 82 och från ”utlandet” 272.

Utflyttade  TOTALT 411, till ”det egna länet” 286, till ”övriga Sverige” 106 och till ”utlandet” 19.

Flyttningsnetto TOTALT 194, därav mot ”egna länet” – 25, mot ”övriga Sverige” – 24 och mot ”utlandet” 253.

Men o.k., det är inget fel i den citerade meningen, absolut inte. Är man anställd att sköta PR-uppgifter så är man.