Missade, men vad gör det

Missade partiledardebatten i riksdagen i förmiddags: ”Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet”.

Hade legitimt förfall. Eleverna på Birger Sjöberggymnasiet hade inbjudit representanterna för alla nio partier som idag har valda ledamöter i EU-parlamentet.

C, SD och Fi hade inte möjlighet att ta vara på möjligheten att berätta om nu och framöver i den kommande femåriga mandatperioden. Miljöpartiet fick korta ned sin närvaro, men för oss övriga var det ett lååångt arbetspass i en bullrig cafeteria och som avslutning i en välfylld aula.

Oss övriga, jo, räknar man årsringar, så hade Vänsterpartiets representant i stort samma summa ensam som de andra företrädarna tillsammans.

Jag frågade en elev: Känns det jobbigare att tala med en äldre om du jämför med de andra från partiernas ungdomsförbund? Svaret ställde jag i slutet av samtalet och svaret var riktigt skönt: Trodde det, trodde du skulle ha för många detaljer, för mycket om allt, för många exempel och siffror. Det var ju tvärtom – du kom med enkla svar på mina frågor.

Det var nog så. Hade gott om tid att lyssna på ungdomsförbundens sätt att argumentera. Mycket invecklade utläggningar om det som ska ske ”från och med nu”. Partierna har uppenbarligen satsat mycket på att utbilda sina ambassadörer. Men inte mycket hördes om hur verkligheten har varit under den femåriga mandatperioden som nu avslutas.

Jonas Sjöstedt, som varit elev just på skolan där jag var idag, partiets representant i Bryssel under 90-talet, hela raddan efter honom med finfina kämpande kamrater fram till Malin Björk under den gångna och den kommande perioden – det är ju något att som Vänsterpartist vara stolt över.

Ska nog läsa utskriften av debatten i riksdagen i efterhand.

 

Utbildning inför EU-val 2019

Lokalföreningen för Vänsterpartiet Vänersborg har inbjudit Tobias Sandberg att hålla i en genomgång av partiets underlag inför EU-valet söndagen 26 maj.

Våra medlemmar är välkomna till den nya ABF-lokalen på Edsgatan 31 ikväll med start 18:30.

Det ser ut som om intresset för EU-valet 2019 är större än det varit 2014, 2009 eller tidigare. Det sägs att cirkusen med Brexit har satt strålkastarljuset på parlamentets arbete i Bryssel och Strasbourg. Själv tror jag mer på två andra förklaringar:

Klimatarbetet inom EU och i alla medlemsländer har avgörande betydelse – skall det ske ett avgörande trendbrott, så måste det ske i stor skala – EU är en bra plattform för vägvisande beslut.

Högerpopulismen har fått fäste i ett antal medlemsländer. Samtidigt som det finns förhoppningar här i Sverige om att fler ansluter, så har medvetenheten om behovet av alternativ vuxit snabbt.

Här kommer Vänsterpartiet in i bilden. Malin Björk, som är partiets representant nu och som också står på plats 1 på Vänsterpartiets valsedel, har gjort ett enastående bra arbete i parlamentet. Inte en dagstidning i Sverige säger emot. Malin Björk har visat att långsiktigt arbete med rätta värderingar skapar trovärdighet. Klimatet, motståndet mot extremhögern och feminismen är hennes tre grundpelare.

Malin Björk och Vänsterpartiet är en viktig del av den förenade vänstern i EU-parlamentet. Därifrån drivs ett arbete som på många sätt liknar den parlamentariska och utomparlamentariska insats som utmärker Vänsterpartiet i Sverige.

Allt är på plats, förutsättningar inför 26 maj är mycket goda – men hur får vi ut budskapet? Nyfiken om Tobias Sandberg kan ge oss svaret ikväll.

På ny kurs igen! Hänger du med?

Nya signaler igen, hur ska man veta vad som gäller nästa vecka.

I fullmäktige sitter ​jag ​i raden bakom tre lokala företrädare för KD. Vid ​några tillfälle​n​ har jag pratat med var och en. Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin upplevt något obehag. Nu vet jag inte riktigt hur det blir. Ska jag fråga dem om Ebba Busch Thors senaste utspel, står ni bakom den senaste kursändringen? Jag frågar inte. Inte av feghet utan därför att jag anar ​att ​alla tre  redan våndas tillräckligt mycket. ​Andra har säkert undrat! ​Och dessa tre kollegor har ​säkerligen själva ​ställt sig frågan.

På en blogg läste jag en krönika med rubriken: ”Vad hände egentligen med Kristdemokraterna?” Jag citerar textens sista två avsnitt:

”Alldeles oavsett är det uppenbart att Ebba Busch Thors framgångar började när hon lyfte fingret från bibelverserna och satte upp det i vinden för att känna åt vilket håll det blåser.

Hon kanske tappade sina kristna kärnväljare men hon vann nya väljare som gärna går till kyrkan på skolavslutningar och ibland vid advent. Det är ju trots allt viktigt att värna om de svenska traditionerna.”

Alla dessa snabba ryck, alla dessa plötsliga kursändringar.

Samma tanke slår mig när jag följer serien i Dagens Nyheter där tidningen ​”förhör” toppkandidaterna från alla partier i enskilda intervjuer.  DN ställer ett ​antal frågor som är ​lika för alla. 

​Någon ​kandidat är redan verksam i EU-parlamentet, andra ​är det ​inte.Det är ​en ​skillnad på två sätt: Antingen kan man hänvisa till den gångna mandatperioden, berätta om den egna insatsen och tala om vilken linje man vill fortsätta med eller vad man vill förändra framöver. Eller också är det mesta bara​ ett löfte: ”Om jag kommer till EU, då ska jag ….!”

Jag vet att jag i grunden har en ganska ”konservativ” inställning. Jag litar mer på det som någon kandidat har gjort än det som än så länge bara är ett vallöfte. Därför betyder det ganska mycket för mig att veta​: ​

  • Malin Björk är EU-parlamentets chefsförhandlare för ett lagförslag om ett europeiskt kvotflyktingsystem, det enda lagförslaget på EU:s bord just nu som handlar om att skapa en laglig väg till Europa. EU-parlamentet har ställt sig bakom förslaget som nu förhandlas med kommissionen och Europeiska rådet. Än så länge har EU:s medlemsländer i rådet blockerat förslaget.
  • ​​2018 tog Vänsterpartiets Malin Björk initiativ till EU-parlamentets första resolution mot afrofobi och rasism mot svarta i Europa. Resolutionen innebär bland annat ett erkännande av den strukturella diskriminering som människor med afrikansk härkomst möter och uppmanar EU:s medlemsstater att bekämpa rasism och afrofobi inom rättsväsendet och utbildningssystemet samt att ta krafttag mot hatbrott.

Detta väger tungt, tycker jag. Malin Björk är Vänsterpartiets första namn på listan också den 26 maj 2019. Jag tänker rösta på Vänsterpartiets lista. Och jag berättar gärna för andra att det finns många fler skäl att göra detsamma.

Fortsättningen följer direkt

Jag hänvisade i morse till söndagens EU-överblick i Dagens Nyheter.

Tidningen startade igår också med en serie intervjuer av nio toppkandidater på partiernas EU-valsedlar. Nio – åtta riksdagspartier och FI som nu har en ledamot i EU-parlamentet denna mandatperiod. Åtta namngivna – framför (L) står ”oklar”.

Igår var Sara Sjyttedal från KD först ut. Idag är det Malin Björk, Vänsterpartiets nuvarande ledamot och högst uppe på listan nu också. (Jag hoppas att länken fungerar för alla, rätt så ofta leder länkar till ingressen i en artikel och den vänliga uppmaningen att starta en prenumeration.)

För någon vecka sedan följde jag Vänsterpartiets valkonferens. När beslutet om placeringar på valsedeln skulle tas, förvånades jag över den enorma mängden av förslag som avvek från valberedningens tankar. Efter många omröstningar stod det klart hur listan skulle se ut.

Lägg märke till att listan toppas av sex kvinnor. Den sjätte är Ida Legnemark från Borås. Här i Vänersborg känner vi Ida mycket väl, vid flera tillfällen har hon varit hos oss på konferenser och seminarier och i andra sammanhang. Enastående insatser som vi alltid haft anledning att uppskatta och vara stolt över. Om kandidaterna på listan, från plats 2 till plats 5, har samma ”kvalitet” som Ida, så är det en mycket bra lista.

EU-valet är viktig

Ju mer man läser desto mer lär man sig! Det är så.

Ju mer man lär sig desto mera osäker blir man?!? Det tror jag inte på. Men det beror såklart på vad man läser och vad man lär sig.

Själv upplever jag att sociala medier som informationskälla är extremt jobbiga och irriterande. På Twitter är det ett evigt dunkande i ryggen, två-tre rader för att bekräfta och än enklare är det att retweeta. Ser du, ”alla” tycker så, då är det väl så! När sedan en uppsjö av nedsättande inlägg dyker upp, så är det ingen argumentation som förs, inget som ska leda fram till insikt eller ärligt utbyte av tankar. Det handlar nästan uteslutande om smutsig dynga som slängs ut.

Facebook då? Detta gillande! Menar du: Du är med mig till hundra? eller: Du tycker mina tankar pekar rätt? Eller gillar du mig därför att du ser att andra som du brukar gilla också har gillat just detta mitt inlägg?

Om det sägs att EU-valet är viktigt då vill jag veta varför någon anser att det är så. Och då vill jag förstås också veta vad valet kan göra för skillnad. Ska jag rösta för att bekräfta att det är bra som det är och att det ska förbli så eller ska jag rösta för att driva på förändringar, och om ja, i vilken riktning?

Överhuvudtaget, det var ju fem år sedan sist – lika bra att rekapitulera vad EU är och vad som står till buds söndagen 26 maj.

Om inte Twitter, om inte Facebook – vad erbjuder andra? Igår fanns ett uppslag i Dagens Nyheter som duger bra som överblick: ”EU-valet 2019: Allt du behöver veta” Själv tror jag absolut att jag vill veta mer, men sidan är en bra introduktion.

En konferens utan överraskningar?

Vänsterpartiets EU-valkonferens genomförs lördag/söndag i Norrköping. Konferensen sänds såklart live och det kan vara av intresse att följa delar av programmet.

Starttiden är 13:00 på lördag och konferensen avslutas på söndag strax innan 15:00. Tittar man på dagordningen och programmet så är det väl följande delar som drar till sig störst intresse: Ett kortare välkomsttal av partiordförande Jonas Sjöstedt (13:00) och debatten kring valplattformen (14:15 – 18:30).

På söndag fattas beslut kring valplattformen (09:00-10:00). Därefter fastställs vallistan – förslaget från valberedningen omfattar 37 namn. Information om valkampanjen lämnas 14:00.

Konferensen är väl förberedd, det kommer inte att debatteras helt nya förslag. Processen kan beskrivas kort på följande sätt: Under flera månader har partistyrelsens förslag till valplattform varit ute i alla distrikt, lokalföreningar och hos alla medlemmar. När motionerna hade kommit in (140 i antal), samlades partistyrelsen och lämnade motionssvar”. Många motioner ville partistyrelsen avslå, några delvis eller helt bifalla. (Här finns en reservation från en ledamot i partistyrelsen.)

Därefter bearbetades det tidigare förslaget, vissa passager ströks, andra tillfogades, några formulerades om. Det är detta dokument som ”just nu” innan valkonferensen ger den bästa bilden av var diskussionen hittills har landat. (Det finns två reservationer kring denna redigerade text.)

Tidstrycket på konferensen är enormt. Därför finns detaljerade regler, anvisningar och önskemål hur de 75 konferensdelegaterna bör förhålla sig: Att yrka bifall till något som partistyrelsen redan har accepterat är icke önskvärt, det stjäl tid från andra som ännu en gång vill försöka få gehör för egna förslag från egna, avvisade motioner.

Konferensen fastställer valplattformen och spikar vallistan. Sedan är det bara att spotta i näven och vara delaktig i Vänsterpartiets kampanj.

Tänk om vi får veta på kvällen, söndag 26 maj, att Vänsterpartiet inte bara får en, utan två av Sveriges 21 mandat i EU-parlamentet.