Så försvinner arbetsförmedlingen

Alldeles riktigt, välutbildade med goda kontakter behöver i regel inte någon hjälp.

Rätt också att välutbildade utan kontakter bör kunna hitta sin väg, inte minst digitala hjälpmedel ger tillgång till handledning och nödvändig information.

Goda kontakter och ett socialt nätverk kan räcka långt även om det inte blev ett stort ”A” i slutbetyget.

Men så finns det fler individer, många fler – och som till följd av pandemin, hemskt många fler, som står sig slätt i jakt efter ett förvärvsarbete, en anställning, ett jobb eller en sysselsättning.

Så försvinner arbetsförmedlingen …

I min interpellation till kommunstyrelsens ordförande ber jag honom att förklara vad som är på gång.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad är kvar av ”Arbetsförmedlingen” i Vänersborg?

Tidigare interpellationsfrågor kring arbetsförmedlingens närvaro i Vänersborg
besvarades korrekt med en hänvisning till att tydliga besked skulle komma framöver.
Idag vet vi lite mer. Myndighetens ”SLUTREDOVISNING: Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23” skriver om 12 orter, däribland Vänersborg:
” … är orter där arbetsförmedlingskontor har avvecklats och där lokal närvaro
bedöms ändamålsenlig genom ett fast bemannat arbetsförmedlingskontor på en annan ort i angränsande kommun.”
Informationen på förmedlingens hemsida lyder nu:
Besök servicekontoret i Vänersborg
På Statens servicecenters servicekontor kan du använda en del av
Arbetsförmedlingens tjänster. På servicekontoret behöver du inte boka tid,
och får hjälp med;
● Arbetsförmedlingens tjänster på webben
● skriva in dig på Arbetsförmedlingen
● att aktivitetsrapportera
● att använda våra datorer för självservice
● hämta och fylla i blanketter
● lämna in blanketter och intyg.
Den 1 juni 2020 undertecknade kommunstyrelsens ordförande ett dokument med rubriken LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG OCH GRÄSTORP. Fjärde partnern i överenskommelsen är ARBETSFÖRMEDLINGEN FYRBODAL.
På första sidan beskrivs syftet: ”Genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska långtidsarbetslöshet i ovan nämnda kommuner.”
Överenskommelsen avgränsas till att gälla två målgrupper: Dels målgrupp A, alla som uppbär försörjningsstöd (undantag en social situation som gör att man ej kan ta ett arbete och långtidssjukskrivna som kan uppvisa läkarintyg), dels målgrupp B: individer som enbart har en förgymnasial utbildning med fokus på utomeuropeiskt födda.
Kunskapsförbundet Väst spelar säkerligen en viktig roll i denna samverkan och för dessa två målgrupper.
Men inte minst Coronapandemin har fört med sig att det finns andra grupper
arbetssökande och det gemensamma är att antalet arbetssökande växer.
Här pekar överenskommelsen på ytterligare tillkommande aktörer. Vänersborg är en av 32 kommuner där ett av arbetsförmedlingens verktyg, STOM (Stöd och matchning), har ersatts av KROM (Kundval rustning och matchning). Visserligen handlar det endast om en verksamhet som är ”på försök”, men det mesta tyder på att de fyra partiernas januariöverenskommelse anses helt bindande av de två partierna som biträder regeringen.
Framför oss kan vi se att arbetsförmedlingens insats begränsas till att bedöma vilka sökande som anvisas till KROM, där sedan den sökande får lov att välja någon av alla dessa privata aktörer som erbjuder sina tjänster att rusta och matcha enskilda.
Det befaras att KROM inte slår igenom överallt. Privata aktörer kommer att verka i områden där det lönar sig. Prestationslön dominerar i flödet av statliga pengar till privata aktörer. Vi känner igen mönstret från andra områden där privata aktörer skiljer mellan här och där beroende på var det går eller inte går att komma åt en hägrande avkastning.
Den 13 november drogs streck för alla myndigheter och andra som ville yttra sig i remissomgången angående SOU 2020:41 ”Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken”. I inkomna remissvar är just detta en av de stora frågor som ställs: En Arbetsförmedling som inte längre förmedlar arbete, personal som skriver in och bedömer vilka som kommer i fråga att anvisas till KROM – och vilka inte.
Finns det inte en risk att kommunens arbetsuppgifter växer? Att ta hand om alla som inte kommer ifråga för KROM. Kommer staten att kompensera denna kommunala insats full ut?
Jag är inte alltid överens med kommunstyrelsens ordförande. Men jag har anledning att tro att vi alla fall delar uppfattningen att den pågående avvecklingen (eller omstruktureringen) av myndigheten Arbetsförmedling är förvirrande.

Som ledamot i fullmäktige oroas jag av att inte kunna greppa vad som pågår.
Samtidigt förstår jag att den oklara utvecklingen berör flera stora grupper invånare i vår kommun. Att inte ha ett arbete, att stå utan förvärvsinkomst är illa för enskilda och för familjer. Det handlar också om stora ekonomiska belastningar för samhället, för kommunens budget om det bara rullar på.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Kan kommunstyrelsens ordförande förklara för fullmäktige var vi befinner oss just nu, vad vi kan förvänta oss av arbetsförmedlingen nu när behovet är som störst till följd av pandemin – och även hur arbetsmarknadsfrågor utvecklas i vår kommun och region?

Lutz Rininsland               2020-11-15

2 reaktioner på ”Så försvinner arbetsförmedlingen

  1. Pingback: Åter till frågan om arbetsförmedlingen – Lutz Rininslands blogg

  2. Pingback: Så bra som möjligt! Så gott det går? – Lutz Rininslands blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.