Mönsterbildande upprepningar

Kommunfullmäktiges beslut gäller. Nämnderna har att följa kommunfullmäktiges beslut. Och om och när det visar sig att fullmäktiges anslag inte räcker till att täcka nämndernas kostnader för verksamheten, då ankommer det på nämnderna att anhålla om tillägg

Visst, socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, behärskar regelverket på sina fem fingrar. Han vet hur man får till det.

På onsdag förväntas kommunstyrelsen att lämna över till kommunfullmäktige att fatta följande beslut: ”Kommunfullmäktige beslutar att tillföra socialnämnden, individ- och familjeomsorg, ett tilläggsanslag om 20 mkr till budget 2019. Finansiering sker genom att årets resultat budgeteras ner med 20 mkr från 36,5 mkr till 16,5 mkr.

För ett år sedan, i oktober 2018, beslutade kommunfullmäktige: ”Kommunfullmäktige beslutar tillföra socialnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 27,0 mkr till anslagsbindningsnivå Individ och familjeomsorg för 2018. Finansiering sker med 22,0 mkr genom att årets resultat budgeteras ner från 23,6 mkr till 1,6 mkr. Resterande 5,0 mkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.”

Inte exakt samma lydelse, men i grunden samma begäran och snarlika beslut. Har socialnämnden inte dragit nytta av hjälpen man fick 2018?

Visst gjorde man det. Men 2018 präglades ju av ett budgetbeslut 2017 som inte gav anslag till socialnämnden i den omfattning som hade behövts. Verksamheten 2018 var från början underfinansierad – och fullmäktiges ledamöter hade fått veta detta innan beslutet fattades.

När lär sig fullmäktige att förstå? När ska fullmäktige låta bli att fatta beslut mot bättre vetande? I vart fall har det inte hänt än.

En månad efter tilläggsanslaget i oktober 2018 kom beslutet om Mål- och resursplanen för 2019. I debatten hävdade Vänsterpartiets ledamöter att det på nytt föreslogs underbudgetering av socialnämndens verksamhet. Vi hänvisade till socialnämndens förslag som fanns med i utskicket: ”Socialnämnden begär 36 5000 Tkr i utökad budgetram.” [Vän av ordning säger: Ramen för 2019 blev ju 36 Mkr högre än ramen för 2018, inte sant? Jo, sant, men den höjningen var ”inga riktiga tillskott” utan endast förändringar i samband med budgettekniska uppräkningar, såsom bl a 26 Mkr för högre löner.]

Hur skriver socialchefen nu när nämnden i november 2019 ska få ett beslut om tillägg? ”Av det prognostiserade underskottet på 52,1 mkr finns från årets början ofinansierade kostnader som inte detaljbudgeterats för 2019. Dessa poster motsvarar idag 42,3 mkr inom individ- och familjeomsorg avseende hem för vård och boende (HVB) barn och unga samt familjehem (34,5 mkr) samt inom omsorg om funktionshindrade boendestöd enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LSS) för ungdomar som studerar på annan ort (7,8 mkr).”

Med andra ord, i efterhand kom skrivningar som motsäger majoritetens påståenden att man lade en korrekt budget.Socialnämnden ansöker 2019 återigen om tillägg: ”Mot bakgrund av prognostiserat underskott i delårsrapporten per augusti 2019, beslutade socialnämnden 2019-09-26 (2019/§ 96) att begära tilläggsanslag om sammanlagt 42,3 mkr till budget 2019. Socialnämndens årsprognos för 2019 visar ett underskott om 52,1 mkr men nämnden anger att de har en stark ambition att hämta hem 9,8 mkr under resterande del av året genom åtgärder som pågår.”

Ansökan lämnades inte rakt över till kommunstyrelsen. Två steg behövdes först: ”Frågan har varit föremål för presidieöverläggningar mellan företrädare för kommunstyrelsen och socialnämnden” och därefter: ”Ekonomikontoret har efter avstämning med kommunstyrelsens presidium tagit fram ett beslutsförslag i ärendet.”

Då blir facit: ”Socialnämndens underskott i slutet på 2019 är kvar, men halveras” och ”kommunens resultat blir mycket mindre än det förväntade resultat”.

Budgetbeslut för 2020 fattades redan i juni, så det som nu kommer fram ”kom för sent” för att väcka insikt hos majoriteten. Därför kunde ledamöterna luta sig tillbaka och andas ut. För i handlingen i juni stod att läsa: ”Socialnämndens förslag: Socialnämndens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beräknar ett behov utöver ram till 44 600 Tkr och anger åtgärder med konsekvensbeskrivningar för motsvarande summa.”

Kommunala handlingar kan läsas på olika sätt. Jag föredrar att läsa handlingarna på mitt sätt, sedan får andra potentater välja en annan tolkning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.