Några ansträngande dagar framöver.

Tisdag en heldag med Kunskapsförbundet – först delårsbokslutet per augusti med prognosen för årets underskott som blir mindre än vi befarade tidigare, nu stannar det vid cirka 19 Mkr. Sedan diskussionen kring ”rapporten”, vill säga underlaget för de tuffa beslut som ska fattas den 22 oktober. Just nu är det många frågetecken kring uppgifterna i rapporten. Jag lyckas inte med att räkna lika generöst som konsulten som räknade hem större effektiviseringsvinster än det som jag tror är realistiskt. Å andra sidan får jag inte ens betalt för att läsa rapporten, i motsatsen till vad som står på fakturan hos den som skrev rapporten. Vår konsult är Kess Simmasgård.

Onsdag lyssnar jag på förmiddag till Michael Anefur, regeringens samordnare för frågor som berör ”hemlöshet”. På eftermiddag är det kommunfullmäktige. Någon gång på sena kvällskvisten ber jag Gunnar Lidell (M) att svara på en fråga jag ställer till honom, min andra fråga riktar jag till Christer Thobiasson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Två olika frågor, verkligen.

Torsdag tidigt är det socialnämndens sammanträde. I direkt anslutning följer ett extra möte för socialutskottet.

Är påläst och känner mig ganska lugn. Vill dock inte neka att det är en stor ansträngning att hålla koncentrationen uppe när sammanträdesdagarna infaller så tät efter varandra.