Hur tänker man?

Hur vill politiker i Vänersborg förklara sitt agerande?

Vänersborg har samlat på sig stora låneskulder, kommunens investeringar framöver låter skulden växa. Investeringar för oftast med sig högre driftskostnader. Allt detta mot bakgrunden av stor osäkerhet hur skatteinkomsterna kommer att se ut framöver, inte minst med tanke på att det tickar nu en tidsinställd bomb i Trollhättan. Regeringen och riksdagens vilja att ”ge” till kommunerna synes inte vara aktuell. Med andra ord: obalansen i den kommunala ekonomin blir större med varje beslut som tas. Läs och begrunda två korta texter, från kommunfullmäktige och från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att lägga 15 mkr (beslutet innebar en ökning från 10 till 15) för investeringar kring resecentrum. Vi argumenterade att det är statens uppgift att betala för infrastrukturen, järnvägar alltså, vi anförde att ombyggnaden kunde vänta tills staten hade Vänersborg högst uppe på listan, och vi hänvisade till att kommunen redan saknade pengar. Den gamla Vänersborg-majoriteten var dock enig – M+FP+KD fick som nästan alltid sällskap av S och C.

Flera ledamöter i majoriteten var också med om att formulera ett tillägg till ett beslut, som en enig socialnämnd med tretton ledamöter från alla partier veckan innan hade kommit fram till.

Jag saknar förståelse för kollegerna som är så inkonsekventa i sitt agerande. ”Du förstår, när jag röstar i socialnämnden så är det socialnämndens frågor det gäller. I kommunfullmäktige är der min uppgift att se på helheten.” SJUKT Själv fick jag en glad överraskning. När vi för en tid sedan gick genom fullmäktiges handlingar ville inte alla vänsterartister stödja mig i mitt avslagsyrkande. Men när det väl kom till omröstning blev vi eniga, våra tveksamma kamrater upplevde majoritetens argument som alldeles för ihåliga.

Ett nytt resecentrum beräknas, bland annat till följd av en tunnel som byggs under Vänerns vattennivå, blir dyrare än beräknat. Därför beslöt fullmäktige att bidra med ytterligare 5 Mkr till statlig infrastruktur med röstsiffrorna 35-16.
Lutz Rininsland (V) och Morgan Larsson (VFP) reserverade sig mot beslutet. [Kortreferat från onsdagens kommunfullmäktige 2011-08-31]

Tilläggsyrkande
 Utöver beredningens förslag till beslut yrkar ledamot Ann-Britth Fröjd (C), med instämmande
 av Reidar Eriksson (S), Johanna Olsson (S) och Kenneth Persson (S), att socialnämnden ska
 ge socialnämndens presidium i uppdrag att snarast få till stånd en överläggning med kommun-
 styrelsens presidium angående budgetunderskottet med särskilt beaktande av försörjnings-
 stödet. Rapport ska ske vid socialnämndens sammanträde 2011-09-29.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden beslutar
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att i samband med behandling av detaljbudget 2012 föreslå
 nödvändiga åtgärder för budgetbalans samt
att  ge socialnämndens presidium i uppdrag att snarast få till stånd en överläggning med
 kommunstyrelsens presidium angående budgetunderskottet med särskilt beaktande av
 försörjningsstödet. Rapport ska ske vid socialnämndens sammanträde 2011-09-29.  
[Utdrag ur socialnämndens protokoll 2011-08-25]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.