Nästa anhalt – återigen Resecentrum

I all enkelhet denna blogg, den innehåller endast texten av reservationen som jag kommer att lämna in.

Reservation

Kommunfullmäktige           2011-08-31                       Ärende 4

Godkännande av tillägg till medfinansiering av nytt resecentrum 2012 för Vänersborg (Dnr KS 2010/440)

Det var oväntat att i debatten höra flera påståenden att invändningar mot beslutsförslaget ”kom överraskande i slutskedet av en lång beslutsprocess” och att det var ”snöpligt” och ”pinsamt”.

I september 2010 behandlades ärendet ”Godkännande av medfinansiering av nytt resecentrum i Vänersborg” i kommunstyrelsen [§ 246, 2010-09-22]. Vänsterpartiets representant James Bucci reserverade sig mot beslutsförslaget och förklarade bakgrunden till avslagsyrkandet i en tvåsidig reservation.

Ärendet avgjordes i oktober 2010 i kommunfullmäktige [§ 130, 2010-10-20]. Vid omröstningen i ”gamla” kommunfullmäktiges sista sammanträde var det endast fyra Nej-röster från Vänsterpartiet mot fyrtiosju ledamöter som alla röstade för beslutsförslaget. Vänsterpartiet hänvisade till reservationen som redan fanns i handlingarna och avstod från att skriva en ny reservation.

När ett knappt år senare behovet av kommunens tillskott hade stigit med ytterligare fem miljoner kronor avgav jag som ledamot i kommunstyrelsen en egen reservation [§ 192, 2010-08-10]. Det uppmärksammades att reservationen endast undertecknades med mitt namn och utan partibeteckning. Anledning var att min partikamrat James Bucci i ett ”50:50 beslutsärende” nu bestämde sig att ge ”kommunen en chans”.

Vid Vänsterpartiets gruppsammanträde 2011-08-23 enades gruppen att vara ”oenig” i denna fråga. Jag hade uttalat stöd från endast halva gruppen för mitt avslagsyrkande.

”Nya” kommunfullmäktige är definitivt mera lyhörd och det var spännande att lyssna på argumentationen för och emot.

I huvudsak framfördes mot beslutsförslaget:

  • Invändning mot att kommunen överta statens åtagande av infrastrukturens finansiering
  • Sammanblandning av ”medfinansiering” och ”förskottering”
  • Dåligt beslutsunderlag avseende alternativa lösningar – det framgår inte av handlingarna varför andra mindre kostsamma alternativ inte kan beaktas
  • Invändning mot påståendet att ombyggnaden måste vara klar senast 2012-12-12
  • Kommunens mycket ansträngda ekonomiska belastning genom höga investeringar
  • Pengarna behövs för annat – akut behov av tillskott för skolan och omsorg

I ”nya” fullmäktige krympte antalet ledamöter som röstade till förmån för ”tillägg till medfinansieringen” ur kommunens kassa från fyrtiosju till trettiofem.

Jag noterar att det nu fanns sexton ledamöter bakom avslagsyrkandet. Men det för mig mest glädjande var att samtliga åtta ledamöter från mitt parti ville se alternativa lösningar. Jag fick höra att det blev omöjligt att rösta för förslaget mot bakgrund av den futtiga argumentationen som i sak inte besvarade någon av invändningarna. Ledamöter som talade för förslaget anförde egentligen inte annat än ”vi ska ha det, punkt, slut”.

Jag ger inte upp och markerar med denna reservation mitt motstånd.

Lutz Rininsland                                                            2011-09-05

Vänsterpartiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.