Vem bestämmer?

Känns en smula overkligt, kanske är det dock sant: En lång process om en gemensam gymnasieskola för Trollhättan och Vänersborg spricker över en mindre oenighet kring en formalitet. Det sägs att man var överens om att båda kommuner skall ha vardera sex ledamöter i en gemensam styrelse. Sedan ville Vänersborg inte acceptera att ordföranden kommer från Trollhättan utan kravet var: posten som ordförande går en gång till Trollhättan, nästa gång till Vänersborg. Med andra ord, Vänersborg misstror Trollhättan att inte vilja arbeta för det ”gemensamma” utan att ha dolda egna avsikter. Visserligen finns det lika många argument för som emot den gemensamma gymnasieskolan, men det var alltså i denna formella fråga som samarbetstanken sprack.

Jag anser att kommunalrådet Gunnar Lidell tar sig väl mycket egna friheter – jag skulle ha föredragit att frågan skulle ha gått till kommunfullmäktige att besluta om förhandlingsresultatet.

Även i ett annat ärende vet jag inte hur Gunnar Lidell tänker när han fattar sina beslut. Därför har jag lämnat in en interpellation – i slutet av september räknar jag med att få ett svar. Här min interpellation:

Interpellation

till kommunstyrelsens ordförande

Ny tonart i den kommunala beslutsprocessen?

Vid kommunfullmäktiges junisammanträde beslutade kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Detta beslut fördes upp till fullmäktige i Vänersborg. Så skedde även i de tretton andra medlemskommunerna i kommunalförbundet Fyrbodal.

Någon dag tidigare kom till kommunen ett underlag inför kommande beslut som avser 2012. Fyrbodals förbundsdirektör bad om synpunkter på förslag till budget och verksamhetsplan för 2012. Kansliets skrivelse avslutas med följande rad: ”Synpunkter som kommer till oss senare än 12 september kommer vi inte att kunna beakta i den fortsatta planeringen.”

Det behövde inte bli något problem för Vänersborg att hinna med: Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 augusti – kommunstyrelsen 10 augusti – kommunfullmäktige 31 augusti.

Men så blev det inte. Här är protokollet från arbetsutskottets sammanträde:

§ 156                           Dnr  2011/298

Yttrande över förslag till budget och verksamhetsplan 2012 för Kommunalförbundet Fyrbodal                

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Fyrbodal har att före utgången av september månad fastställa budget och verksamhetsplan för nästkommande år.

Verksamhetsplan och budget för 2012 har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

I direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal finns politisk representation för Vänersborgs kommun.

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte avlämna yttrande över budget och verksamhetsplan 2012 för Kommunalförbundet Fyrbodal.

Det är väl ingen överdrift att tala om farhågor för 2012 och att det kan bli hur turbulent som helst för de 14 kommuner som utgör Fyrbodal. Mottot är visserligen fortfarande: Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för tillväxt. Främsta uppgiften för 2012 kan istället bli att rädda vad som rädda går.

Verksamhetsplanen uttrycker kommunalförbundets ambition på samtliga områden:

  • Infrastruktur
  • Utbildning
  • Hälsa
  • Kultur
  • Näringsliv

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer med ett överraskande konstaterande:

I direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal finns politisk representation för Vänersborgs kommun.

Tackar för det. Finns det någon av dessa 14 kommuner som inte har en egen företrädare i direktionen?

Vem utgör den politiska representationen för Vänersborgs kommun i direktionen? Den moderata ledamoten har en ersättare från folkpartiet, den socialdemokratiska ledamoten har en socialdemokratisk ersättare. I fullmäktige i Vänersborg finns nio partier. Visserligen blir det inte lätt för dessa nio partier att samsas om gemensamma synpunkter som avser budget och verksamhetsplan för Fyrbodal, men är det rätt att inte ens föra upp förslaget till behandling i varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige?

När jag studerar kommunstyrelsens arbetsordning och delegationsordning så hittar jag inget som stödjer arbetsutskottets förfaringssätt. Jag undrar om arbetsutskottets beslut är förenligt med kommunallagens 6 kap 34 §, punkt 1 som lyder:

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

  1. 1.       ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

Vänersborg har ju blivit medlem i kommunalförbundet i akt och mening att viss verksamhet mår bättre av det samarbete som ett medlemskap innebär. För varje medborgare i Vänersborg tas ut en medlemsavgift om 26 kronor. Denna avgift och andra kommunala pengar ställer Vänersborg till förfogande i den gemensamma budgeten för den gemensamma verksamheten.

Återigen: kommunfullmäktige beviljar i efterhand ansvarsfrihet men varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige skall i förväg ha tillfälle att diskutera målsättning för kommande verksamhet?

Jag förbryllas till den milda graden att min fråga till kommunstyrelsens ordförande blir kort:

Hur tänker kommunstyrelsens ordförande egentligen?

Lutz Rininsland                                                                                2011-08-25      Vänsterpartiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.