Socialnämnden möter verkligheten

En vecka innan nämndernas sammanträden publiceras underlagen, alltså handlingar och beslutsförslag, på kommunens digitala anslagstavla.

Socialnämndens kommande sammanträde är torsdag 26 september, från och med idag är handlingar tillgängliga. Utskicket görs egentligen från presidiet i nämnden, där bestämmer ordföranden i samråd med två vice-ordföranden vilka ärenden som skall tas upp på nämnden.

Handlingar är alltså förvaltningens ”produkter”, så även beslutsförslagen. Det förekommer enstaka gånger att presidiets beslutsförslag avviker från förvaltningens texter. Men – och det är mycket viktigt att komma ihåg – det är endast underlaget inför beslutet, besluten fattas först på sammanträdet och blir offentliga i protokollen från sammanträden.

Jag avslutade min blogg ”Socialnämnden, varsågod och vänta” för en månad sedan med följande mening: ”Sammanfattning: Stiltje 29 augusti, full fart 26 september, då måste presidiet lägga fram underlag för tuffa beslut.”

Liknande tankar hade jag i december 2018; ”Socialnämnden onsdag – sista gång för mig”. I slutet på bloggen sammanfattade jag i tre punkter var förvaltningen, och var nämnden hade hamnat.

Tiden har inte stått stilla, fullmäktige har i juni beslutat om anslaget för socialnämnden för år 2020. Vi var flera talare som påpekade för fullmäktiges budgetmajoritet med 31 ledamöter från S, M, C, KD, L och MP att man endast gav samma antal miljoner för 2020 som fanns i budgeten för 2019, och, så hävdade vi, 2019 skulle gå mot ett mycket stort underskott.

Socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, undervisade oss om regelverket:

För det första, fullmäktiges ord gäller.

För det andra, nämnden och förvaltningen har att sträva efter att ordna sin verksamhet inom denna av fullmäktige beslutade ram.

För det tredje, om förvaltningen och nämnden inte skulle lyckas att nå balans mellan intäkter och utgifter så ankommer det på nämnden att begära tillägg hos kommunfullmäktige.

Nästa vecka behandlas delårsbokslutet per slutet av augusti, alltså för årets första åtta månader. Förvaltningen konstaterar att allt tyder på ett underskott för hela året 2019 på inte mindre än 52,1 mkr.

I ett separat ärende är därför förslaget till nämnden, att begära från fullmäktige ett tillskott om 42,3 mkr för innevarande verksamhetsår.

Det blir en fråga för nämnden hur man ställer sig till förslaget. Ett större antal ledamöter i socialnämnden har också haft tillfälle att rösta i fullmäktige. Hur tänker man när man i fullmäktige röstade för ”inga höjningar” såväl 2018 som 2019? Svaret är nog, att man följer Dan Nybergs tankar. Allt är i sin ordning, bara man följer stegen som ovan, 1, sedan 2 och slutligen 3. När fullmäktige inte beviljar tillägg så slutar nämnden i bokslutet med ett underskott, ett hål i kassan. Men allt har gått rätt till.

Andra ledamöter har redan i fullmäktige sagt ifrån: Det här tror vi inte på, det här håller inte. Man förlorade i fullmäktige vid budgetomröstningen, man sitter som ledamot i en nämnd som inte klarar sin ekonomi.

Kommer revisorerna rikta kritik mot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Hur ofta måste vi anmärka att det inte rätt att medvetet underbudgetera? Men tänk om revisorerna kräver ett ansvar? Från socialnämndens ledamöter. Tänk om!

Den som behöver göra det får göra det – googla fram den rätta översättningen: ”Mitgefangen – mitgehangen!”

Så långt beslutsförslaget, på torsdag avgör socialnämndens ledamöter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.