Fyrbodal ännu en gång

För någon dag sedan skrev jag om utvecklingen av invånarantal i Fyrbodals 14 kommuner: Somliga minskar, andra har tillväxt”.

”Fyrbodal” finns tämligen ofta på kommunstyrelsens och även på kommunfullmäktiges dagordning. Det blir nästan aldrig någon debatt, beslutsförslagen brukas tas på rutin och utan diskussion.

En gång om året fastställs kommunens medlemsavgift för kommunalförbundet Fyrbodal. 2018 gällde det 1287 tkr, alltså en bit över en miljon. Samtliga 14 medlemmar tillsammans betalade 8966 tkr. Med andra ord, små kommuner betalar mindre och stora kommuner mer, allt räknas fram med befolkningsantal som underlag.

Just kring medlemsavgiften blev det diskussion. Fyrbodal ansökte nämligen för något år sedan om höjning, kommunalförbundets verksamhet hade börjat gå med underskott (se längst ner i detta inlägg från april 2017 – ”ärende 25”). Nu tycks allt gå på räls igen.

Själva avgiften finansierar basverksamheten, långt ifrån allt som sker i Fyrbodals regi betalas av kommunerna. Årsredovisningen för 2018 berättar att det tillkom 32 miljoner på intäktssidan genom extern finansiering av alla projekt. Direkta EU-medel utgjorde knappa 4 miljoner.

Verksamheten sker på flera områden. I nämnd årsredovisning för 2018, som för övrigt godkändes av fullmäktige i Vänersborg i juni i år utan att någon begärde ordet, berättas om åtta olika mål:

  • Bra företagsklimat och ett starkt differentierat näringsliv
  • En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
  • En väl utvecklad näringslivsstruktur
  • Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land
  • En stark och attraktiv gränsregion
  • En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
  • Invånarna skall erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
  • God och jämlik hälsa för barn och unga

Dessa mål fastställs efter en remissomgång där alla fjorton kommuner kan lämna förslag att lägga till, ta bort eller att ändra. Det är sällan någon yttrar sig, men här ett  undantag från kommunstyrelsen i Vänersborg, läs slutet på inlägget ”Det blev stillsamt” från augusti 2018.

Två delårsrapporter och årsredovisningen behandlas i alla kommuner, I Vänersborg är det alltid samma rutin: När mötet har kommit fram till denna punkt så anmäler våra representanter i direktionen och på andra ledande poster i förbundet ”jäv”, lämnar salen, varpå beslutsförslaget ”att godkänna” klubbas utan att någon begär ordet, och representanterna återtar sina platser.

Men verksamheten som ordnas i kommunalförbundets regi är mycket intressant. Den brukar ligga på en god nivå och är absolut värd ett annat öde än att försvinna i tystnaden.

Jag begärde tidigare i kommunstyrelsen att Fyrbodals frågor regelbundet skulle finnas med på dagordningen, men det enda som hände var att denna mening kom med på vår kommuns digitala anslagstavla: ”Fyrbodals kommunalförbunds anslagstavla finns på förbundets anslagstavla.”

Två aktuella dokument ger en bra översikt över ”allt” som sker i Fyrbodals kommunalförbund:

Årsredovisningen för 2018

Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.