Vad får vi veta om MRP 2020?

I mitt inlägg ”Nu är det på gång” beskrev jag varför budgetberedningens arbetsmaterial görs offentligt först mycket senare i processen. Jag nämnde också att det fanns ett undantag: ”Omvärldsanalys 2020-2022”. Diarieförda handlingar är i regel offentliga handlingar.

Jag är en av 51 ledamöter i kommunfullmäktige och jag antar att flera av mina kollegor nu sitter och läser och begrundar texten. Kommunstyrelsens ledamöter har fått en föredragning vid sammanträdet 30 januari. Jag har svårt att tänka mig annat än att alla har tagit nästa steg och skaffat sig hela dokumentet.

Idag vill jag mest ägna mig åt ”ekonomi”-frågan, vill säga, vad som sägs i ”Omvärldsanalysen” om möjligheten att till fullo finansiera all den verksamhet som våra förvaltningar åstadkommer. Jag hittade några texter som jag citerar.

”En [annan] förändring i årets dokument är att avsnitten om lokala ekonomiska förutsättningar och befolkningsprognos har kortats ner. Informationen hålls mer övergripande för att ge läsaren ett synsätt vid läsningen av fokusområdena. För den som vill veta mer rekommenderas SKL:s Ekonomirapport från december 2018.”

Och längre fram ett kort avsnitt med rubriken ”Kommunens ekonomi”:

”Det nationella politiska läget under hösten 2018 har skapat viss osäkerhet vad gäller den ekonomiska utvecklingen för kommunerna. Till följd av att en ny regering tillträdde först i januari 2019 har tiden inte funnits för en djupare analys av effekterna av regeringsförklaringens innehåll.”

Själv hade jag vid årsskiftet lämnat in en motion ”Budgetbeslut i juni, är det bra?”. I mitt inlägg ”Inte i juni, bättre i november” nämnde jag att en tidig budgetprocess famlar i blindo på flera viktiga punkter. Tyvärr kommer min motion inte att behandlas under överskådlig tid, den ska ”tas upp” först vid sammanträdet 20 mars och därefter hänvisas till kommunstyrelsen.

Mitt påstående håller väl, tycker jag. SKL publicerar en ekonomirapport på fredag 15 februari, den första sedan decemberunderlaget. Först då finns bedömningar hur M/KD-budgeten påverkar relationen staten-kommunerna, först då finns en analys vilka förväntningar man vågar ha på regeringens vårändringsbudget.

Men just den dagen lägger kommunens budgetberedning fast hur ramanvisningar för MRP-processen skall formuleras. Utan att kunna ta hänsyn till SKL-rapporten. Omröstningen i kommunstyrelsen sker den 27 februari.

Min åsikt är i vart fall att Vänsterpartiet redan nu borde markera att vi inte kan se någon annan väg än att kommunen måste överväga att förstärka sina inkomster. Det kan ske genom en förändrad kommunal skattesats eller genom ett beslut att använda pengarna från resultatutjämningsreserven (RUR).

I omvärldsanalysens text utdöms mer eller mindre den ena av dessa två möjligheter: ”Kommunens höga kommunalskatt gör det svårt att påverka pengarna in genom höjd skatt.”

Ramanvisningar kommer nog att svida, våra topptjänstemän har att se fram emot att jaga kostnadsbegränsningar. Det kostar att spara, i vart fall mycket dyr arbetstid som kunde användas för att utveckla verksamheten.

Omvärldsanalysen fokuserar i övrigt på viktiga arbetsuppgifter. Följande rubriker är talande: Social inkludering – Ledning och styrning – Personal och arbetsgivarrollen.

Den andra punkten välkomnar jag speciellt. Min partikollega Stefan Kärvling och jag har i flera inlägg berört en utredning som vi hoppas kommer att landa i en proposition. Nu ser vi att Omvärldsanalysen är inne på samma tema: 

Tillitsstyrning: ”Intresset för tillitsstyrning hänger samman med verksamheters ökande krav på dokumentation, minskad flexibilitet i verksamheten och fokus på rutin- och lagföljsamhet. Tillitsdelegationen startade 2016 för att analysera och föreslå hur styrningen av offentlig sektor bättre kan ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet. Tillitsstyrning ska minska granskningsbördan och skapa mer flexibla organisationer som baseras på medarbetarnas kunskap och handlingsutrymme. Det kräver därför en stor tillit till professionen och en tydlig styrning av organisationen.”

Lite mer vet vi, mer kommer vi att behöva ta del av. Någon lätt budgetprocess har inte funnits på decennier. Resan som nu påbörjas är inget undantag.

En reaktion på ”Vad får vi veta om MRP 2020?

  1. Pingback: Ramanvisningar – vad kan vi vänta oss? | Lutz Rininslands blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.