Kommunstyrelsens sammanträde igår hade en lång ärendelista. Det mesta slutade med enhälliga beslut. På ett fåtal stridiga punkter befann jag mig på den ”vinnande” sidan.

Ett ärende irriterade mig mycket. Inte att det spelar så jättestor roll hur just min kommun yttrar sig på en remiss till miljödepartementet. Men eftersom yttrandet präglades av en defensiv hållning där vi huvudsakligen påpekar hur ”besvärligt” och ”kostsamma” vissa förslag från Naturvårdsverket blir, kände jag mig missmodig och övergiven. Normalt är att våra ledamöter i facknämnderna ger oss ett underlag för vägledning.

Nu blev det inte alls så varför jag skrev en reservation.