Visst fortsätter jag med mina tankar hur bra det kunde bli om vi skulle komma överens åt vilket håll vi ska röra oss framåt. Utan tvekan är det så att det finns en viss förväntan i Vänersborg att det ska städas upp efter flera förlorade år. Även om kommunen har belastats meden hel rad dyra beslut som vi får lida för under ett antal år, så finns det ju så mycket potential som det borde vara möjligt att bygga på.

Men jag tror att det vore fel att tyst acceptera att det fortfarande demonstreras motvilja mot att låta medborgarna komma till tals. ”Kommunen” är medborgarnas kommun, det är ”vi” som väljer våra representanter och anställer folk på olika befattningar som ska sköta gemensamma åtaganden åt oss.

Därför säger jag ifrån och riktar uppmärksamhet på det som görs med föreställningen ”det är tvärtom”. Som politiker kan jag delta i debatten och ställa frågor, här ytterligare en fråga som jag önskar få ett svar på vid kommunfullmäktige på onsdag.