Frågar man inte så får man inga svar. Det är bäst att fråga en gång för mycket än att inte fråga alls.

När Normstahl AB skickade sitt mail från Ljungby i Småland med beskedet att det inte längre fast intresse att fullfölja markexploateringen av det lilla skogsområdet i anslutning till Kindblomsvägen på Blåsut, då kunde man tro att nu var saken klart. Men så visade sig att denna slutsats är fel och att felet hänger sannolikt ihop med en missuppfattning från första början.

Som sagt, det är bäst att fråga. Det gör jag på onsdag när jag ställer min fråga i kommunfullmöäktige  till amhällsbygnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson.