Det trodde jag vi gjorde i kommunstyrelsen när motionen kring grönområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut behandlades. Det hjälpte föga. Majoriteten under ledning av Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) ber kommunfullmäktige att avslå motionen.

Skriv klart och tydligt! Hoppas jag lyckas bättre med det. Min reservation lämnas också över till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Någon som läser, någon som bryr sig?