Socialnämndens ordförande svarar


Svar på interpellation från Lutz Rininsland ang. medicinsk kompetens i äldreomsorgen

Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för våra sjuksköterskor och kommer att använda de utlysta statsbidrag som syftar till att öka kvalitén i äldreomsorgen genom utbildningsinsatser både för legitimerad personal, undersköterskor och vårdbiträden.

En plan för detta kommer att arbetas fram. Förvaltningen gör bedömningen att det främst är satsningar för att stärka kompetens gällande medicinsk omvårdnad samt språkkunskaper för undersköterskor och vårdbiträden som utgör det största behovet just nu. Här fyller våra sjuksköterskor en viktig funktion genom att i sina tjänster ha utrymme att internt kompetensutveckla, handleda och stötta baspersonal som oftast möter vårdtagaren först.

Socialförvaltningen bedömer att nuvarande bemanning av legitimerade sjuksköterskor inom äldreomsorgen är tillräcklig för att säkerställa en god och säker vård Förvaltningen har f.n. därför inte några planer på att anställa fler sjuksköterskor eller att satsa medel för att utbilda undersköterskor till sjuksköterskor. För att operativt starta ett sådant arbete måste vi först få veta villkoren för de nya statliga medel som kan bli följden av riksdagens beslut den 7 april 2021 på 4,322 miljarder kronor.

Jag tror att utbildnings och kompetensfrågor kommer att bli viktiga framöver. Regeringen har aviserat att en äldreomsorgslag ska tas fram och det finns säkert mycket i en sådan som kan påverka äldreomsorgens framtida organisation. En särskild utredare tillsattes i december 2020.

Regeringen och samarbetspartierna har avsatt betydande medel till äldreomsorgen och mer är sannolikt att förvänta. Av de 7,4 miljarder som redan har beslutats är 4 miljarder en ramhöjning av statsbidraget styrt till äldreomsorgen (17,5 miljoner för Vänersborg) och 3,4 i äldreomsorgslyft för att utbilda t ex timanställda till undersköterskor.

De nya medel som tas upp i den här interpellationen blir en välkommen tilldelning utöver regeringens satsningar. Men vi vet inte hur varaktiga de kommer att bli eller vilka villkor som kommer att gälla. I riksdagsbeslutet så aviserar man själva en oro över att man kanske inte hinner betala ut medlen under 2021. Bland annat beroende på de statistikjämförelser som ska göras av påvisade förbättringar inom äldreomsorgen mellan åren 2020–2021.

SKR har uttryckt oro över att medlen inte kommer att hinnas betalas ut under 2021. De anser vidare att de statistikmetoder som krävs i kommunernas redovisningar innehåller stora brister och därmed risk till orättvisor. SKR hade allra helst sett att den medicinska förstärkningen som förmodligen de flesta tycker bör ske inom äldreomsorgen att det vore mycket lämpligare att invänta den äldreomsorgslag som nu utreds. Bland annat en viktig fråga som huruvida det är lämpligt att anställa medicinsk ansvariga läkare (MAL) i kommunerna utan att det ordentligt är utrett avseende relationen mellan den regionala sjukvården och kommunerna. Det finns således anledning att återkomma när vi får veta mer hur detta kan komma att påverka Vänersborgs kommun.

Coronakommissionen har lagt ett första och väldigt tidigt betänkande. Att dra alltför långtgående slutsatser av den tror jag inte man ska göra ännu. Jag tror att det kommer att komma fram mycket kunskap och erfarenheter från många aktörer i förestående utvärderingar som kan vara till stor nytta för framtidens äldreomsorg.

Dan Nyberg
Socialnämndens ordförande

Svar på interpellation från Lutz Rininsland ang. timanställda i äldreomsorgen

Socialförvaltningen är redan i gång med stöd av regeringens Äldreomsorgslyft (ÄO) med att utbilda vårdbiträden till undersköterskor. Kunskapsförbundet Väst har på uppdrag av såväl Vänersborgs kommun som Trollhättans stad startat sådan utbildning och det är mycket välkommet. Det pågår planering för ytterligare start av utbildning utifrån det förstärkta omsorgslyftet. Förvaltningen samarbetar med Trollhättans stad och Kunskapsförbundet Väst gällande dessa utbildningar. Det pågår också en planering gällande vidareutbildning av undersköterskor med specialistinriktning på
specifika inriktningar inom äldreomsorgen. Förvaltningen bedömer att den har en hög utbildningsnivå och arbetar vidare för att bibehålla och självklart utveckla den.

Redan tidigare har regeringen aviserat planer på ytterligare medel till utbildningsinsatser att kompetenshöja undersköterskor till specialistundersköterskor inom äldreomsorgen. Det planeras också att legitimera undersköterskor vilket jag anser vara mycket bra.

Att socialförvaltningen har haft fler antal timmar utförda av timvikarier under 2020 är inte så konstigt med anledning av ökad korttids sjukfrånvaro p.ga Corona, samt att det normalt är fler under sommarmånaderna då de täcker upp för sommarsemestrar.

Förvaltningen arbetar sedan flera år med ”Hållbara scheman” vilket innebär att enheternas ordinarie bemanning löser sin planerade frånvaro. Detta möjliggörs genom att varje enhet har en tillräcklig grundbemanning som bas. Då behöver inte enheten ta in lika många vikarier. Förvaltningen ser att detta ger effekt i form av minskat användande av timanställd personal. Dock har 2020 varit ett år som inte är likt något vi varit med om tidigare. Förvaltningen kommer fortsätta arbete med ”Hållbara scheman” i syfte att nå ovan effekt.

Riksdagen beslutade den 7 april på ett utskottsinitiativ att tillföra statsbudgeten för 2021 med ytterligare 4,322 miljarder kronor till äldreomsorgen. Vi vet ännu inte hur eller på vilka villkor dessa medel får användas eller om de ens kommer att hinnas betalas ut under 2021 vilket SKR har uttryckt farhågor över. Men finns det möjligheter för Vänersborgs kommun att söka medel därifrån i syfte att fortsätta vårt arbete för fler heltider och färre timanställda ska kommunen givetvis göra detta.

Dan Nyberg
Socialnämndens ordförande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.