Äldreomsorgen – den andra interpellationen

Riksdagens beslut kom så sent som i onsdags. Jag ville vänta in beslutet innan jag skickade frågan. Dan Nyberg, socialnämndens ordförande, kan välja att dröja med svaret till fullmäktiges möte i maj. När svaret kommer spelar mindre roll. Det viktigaste är hur Vänersborg väljer – vill man utnyttja statsbidraget eller avstår man från möjligheten att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Här är länken till riksdagens webb-TV och debatten kring beslutet att ändra i statsbudgeten för 2021 – 4,333 miljarder i tillägg till äldreomsorgen under löpande budgetår blev beskedet.

Här min andra interpellation:

Interpellation till socialnämndens ordförande

Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen

Coronakommissions första rapport om äldreomsorgen under pandemin talade om omfattande brister i äldreomsorgen.

Bristerna har varit kända länge och blev tydligt blottlagda i krisen. Otillräcklig medicinsk kompetens nämns som en faktor som har bidragit till att så många dött inom äldreomsorgen.

Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt sektor. Coronakommissionen ger tydliga rekommendationer om åtgärder.

När det gäller de stora bristerna vad gäller den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen har exempelvis många äldre på särskilda boenden som drabbats av covid-19 inte fått individuella medicinska bedömningar av läkare och sjuksköterskor. Coronakommissionen bedömer att detta är helt oacceptabelt. Kommissionen skriver att sjuksköterskekompetens som huvudregel bör finnas på plats på ett särskilt boende dygnet runt under alla veckans dagar. Ett sådant krav skulle bättre tillgodose omsorgsmottagarnas vårdbehov på flera sätt – både genom sjuksköterskans egna vårdinsatser, och genom att en sjuksköterska skulle kunna leda och handleda den övriga omsorgspersonalen och utveckla deras kompetens.

Bristen på medicinsk kompetens inom äldreomsorgen skapade dock problem redan före pandemin. Äldreomsorg handlar inte enbart om omsorg, utan ofta handlar det även om krävande äldresjukvård. Majoriteten av personer i särskilda boenden och de med hemsjukvård har en omfattande och komplicerad sjukdomsbild. Flertalet av dem som bor på särskilt boende har demenssymtom. Utvecklingen med fler äldre och därmed ett ökat vårdbehov har inte följts åt av förstärkt medicinsk kompetens. Enligt Socialstyrelsens statistik har antalet sjuksköterskor i äldreomsorgen sjunkit de senaste åren.

Vänsterpartiet har nu drivit igenom en extrabudget i riksdagen där 1 miljard avsätts till kommunerna för att öka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen genom att anställa fler sjuksköterskor. Medlen betalas även ut till kommuner som kan visa resultat vad gäller undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor. Här finns även medel för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor. Detta är givetvis välkomna tillskott även för Vänersborgs kommun.

Jag vill ställa följande frågor:

  • På vilket sätt kommer Vänersborgs kommun arbeta för att öka sjuksköterskekompetensen inom äldreomsorgen?
  • Avser kommunen använda statsbidraget för att rekrytera fler sjuksköterskor och specialistundersköterskor?
  • Kommer kommunen vidta ytterligare åtgärder, utöver det ovan nämnda statsbidraget, för att öka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen?

Lutz Rininsland                                                                                2021-04-07

Vänsterpartiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.