Uppgiven? Nej, vet du vad!

Sommaren klingar ut, höstens politiska aktiviteter på lokalnivå börjar rulla igång. Innan pausen fattades några snabba beslut för att anpassa verksamheten till pandemin. Allt blev inte riktigt bra och jag hade förväntningar att rättelser skulle ske inför hösten. Men icke!

Fortfarande går det bra att förtroendevalda i Vänersborg kan agera per distans och digitalt – under förutsättning att man beger sig till kommunhuset och deltar där från något rum som har utrustats för ändamålet. Ett märkligt arrangemang! Är nog tämligen unikt, tror jag.

Det skulle betyda för min del att jag åter anmäler förhinder till fullmäktiges sammanträde 23 september. Visserligen lyder rekommendationen ”70 +” men som ”- 80” inkluderas jag med råge.

Nåväl, jag följer som alltid förarbeten inför ett kommande beslut i fullmäktige. Nämnderna tänker till, kommunstyrelsen sammanfattar och bereder och formulerar beslutsförslag som fullmäktige ska ta ställning till.

Ett ärende är en motion från Miljöpartiet som kommunstyrelsen har på sitt bord nu på onsdag. I utskickade handlingar ser jag att arbetsutskottet följer texten i förvaltningens tjänsteskrivelse och uttalar: ”avslag på motionen”.

Det var i augusti 2018, i slutet av valrörelsen 2018, som fyra miljöpartister undertecknade motionen ”Inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård”.

Motionen hänvisade till Vänersborgs översiktsplan som fullmäktige hade antagit ett år tidigare: ”Enligt planen ska området utmed Göta Älv och Lillån, mellan Vänersborgs och Vargöns tätorter, från Vänern till Restad Gård, inte användas för ny bebyggelse.”

Motionärerna uttalade: ”Vi vill att området mellan stadsbebyggelsen i väster och Göta Älv i öster i sin helhet skyddas permanent från exploatering.”

I början av september 2018 remitterades motionen till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga fyra nämnder gjorde som de skulle – en fråga som ställs skall besvaras utan onödigt dröjsmål. Efter tre månader kom första beslutet och det sista efter fem. Föredömligt!

Kommunstyrelsen däremot ”som vanligt” – med andra ord 24 månader, eller två hela år, vilket inte är någon särskilt anmärkningsvärd lång tid för kommunstyrelsen i Vänersborg. Men egentligen hade det inte behövts att dra ut på tiden, för samtliga fyra nämnder var ju överens om beskedet – avslag på motionen.

Men kommunledningen är inte okänslig för reaktioner från allmänheten. Nu i augusti 2020 är dock allt överspelat! Skog och mark på området Östra Mariedal ser inte längre ut som det var två år tidigare, skogen är inte kvar, naturområdet är borta för alltid, villatomterna ligger ute för försäljning.

Det var nämligen det som var kärnan i miljöpartiets framställan om att inrätta ett naturreservat. Kommunledningen uppfattade och gjorde allt för att gömma undan frågan under kommunhusets ombyggnad som samtidigt pågick – först nu, i maj 2020, kom förvaltningens tjänsteskrivelse.

Jag vet inte hur Miljöpartiet tar beskedet. När motionen skrevs hade man fyra ledamöter och ingick i kommunledningen tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna, två partier som arbetade aktivt för att det skulle bli villatomter på Östra Mariedal. Idag ingår man fortfarande i samma konstellation, fast Miljöpartiet förlorade två mandat och representeras i fullmäktige nu av endast två ledamöter.

Jag är besviken över att detta naturområde inte gick att undanta. För visst erkänner kommunens nämnder att det var ett värdefullt område. Fast man klarade sig undan med hedern i behåll. För det fanns en tolkning av motionen som blev nödutgången: Ett värdefullt område, visst! Men i Vänersborgs kommun finns flera värdefulla områden. Och eftersom inte alla kan vara aktuella att bli omvandlade till naturreservat, så måste det utredas först vilka som skulle placeras högt upp på en prioriteringslista. Sådant borde göras, någon gång framöver! Och i avvaktan på att det sker är enda möjliga slutsatsen på en motion som gäller ett specifikt område: Avslag!

Hur kan man låta bli att känna sig uppgiven? Läs våra fyra nämnders protokoll, det finns enstaka formuleringar som ger stöd för förhoppningen att det verkligen sker en inventering som leder till beslut som gäller. För när Miljöpartiet i motionen från 2018 hänvisade till översiktsplanen så var ju kruxet: den planen är värd allt beröm, den är bra, den är positiv – men den är ”bara” en översiktsplan, och översiktsplaner är inte bindande!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.