14 mars berättade jag om ”förändringar i riktlinjer för färdtjänst”. En överklagan av socialnämndens beslut från den 19 december inkom inte i rätt tid. Istället riktades en skrivelse till nämndens ledamöter med ”begäran om omprövning”.

Det har blivit ett ärende för socialnämnden och skall behandlas på torsdag 27 mars. Det har tillkommit ytterligare en skrivelse som avser förändringens konsekvenser.

Jag är inte längre ledamot i nämnden och kan inte påverka beslutet på plats. Förslaget är att ”socialnämnden står kvar vid tidigare fattat beslut gällande reviderade riktlinjer för färdtjänst”.

Här underlaget som nämndens ledamöter har att ta ställning till. (”Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst länkade jag redan till i mitt första inlägg.)