Tunga underlag inför politiska beslut

Socialnämnden tisdag, Kunskapsförbundets direktion tisdag och kommunstyrelsen onsdag.

Samtliga underlag borde finnas framme, men på kommunens digitala ​anslagstavla saknas fortfarande underlaget till kommunstyrelsens sammanträde. Med stor spänning inväntas ”Budgetberedningens förslag till anvisningar inför budget 2021”. Det är ju inte hela beredningens förslag, det handlar om ett underlag som ekonomistaben har sammanställt i enlighet med det som kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson​,S,​ velat se som ett förslag till kommunstyrelsen.
Det borde vara 7 ledamöter av 15 som stödjer förslaget. Innan underlaget publiceras vet vi inte mer. Avvikande förslag kan läggas på bordet på onsdag. De andra åtta ​rösterna fördelas på partigruppen M+L+KD som har fyra mandat, SD och V som har vardera två mandat.

Det finns mer än en anledning att återkomma till kommunstyrelsen och onsdagens  tyngsta ärende, ramanvisningarna till nämnderna om hur kommunstyrelsen avser att  fördela resurserna inför 2021.

Kunskapsförbundet har visserligen flera punkter på ​dagordningen ​som ​väl belyser pågående och framtida verksamhet, men det finns inget ärende som vållar ​särskilt mycket huvudbry. Direktionen kastar naturligtvis ett öga på pågående arbete i kommunstyrelsen i Vänersborg och i Trollhättan. Förbundet har ju fått ett löfte ​om ​att det 2021 skall ​komma ett större tillskott som kan betyda att nedskärningsprocessen får en liten andningspaus. Budgetprocessen i Trollhättan ligger ett halvt år senare, men i Vänersborg borde det gå att läsa sig fram till om löftet infrias, ett större belopp borde reserveras för detta.

I övrigt är det bara att konstatera att förändringar som sker i ​Kunskapsförbundet endast i undantags​fall​ initieras ​av de politiska förtroendevalda. Det är verksamheten själv, eller verksamhetens ledning, som formulerar förslag som sedan läggs fram till politikerna  som sällan kan göra annat än att besluta enligt förslaget.

Det ter sig snarlikt i​ socialnämnden. ​Där väntar egentligen inga beslut på tisdag, om man nu inte vill kalla ”lägger informationen till handlingar” för ett beslut.
I veckan ​kom en insändare i lokaltidningen TTELA so​m träffade socialnämndens och socialförvaltningens nerv: ”Sparar Vänersborgs kommun verkligen?”
Insändaren inleder med: ”​Under många år har Vänersborg kommun haft en  arbetsmarknadsåtgärd där personer med funktionsvariation arbetat inom kommunens  verksamhet. Det här har varit en succé för de individer vi mött. Några av dem har haft sina  anställningar upp emot 30 år. Nu har kommunen tagit det ogenomtänkta beslutet att säga upp dessa personer.​” Längre fram ställs frågan: ”​Det betyder att de får söka försörjningsstöd som i sin tur är kommunens pengar, så sparar kommunen verkligen på  detta?
Och avslutningen i insändaren lyder: ”Kommunen måste tänka om.

Jag är inte kvar i socialnämnden, men min fundering blev: Vem är kommunen? Om det är rätt som det sägs i insändaren, vem fattade beslutet, var det ett politiskt beslut som nämndens politiker ställde sig bakom, eller var det sådant besked som nämndens politiker endast informerades om och ingen reagerade?
Nämndens handlingar är ju (bortsett från sekretessärenden) offentliga handlingar, underlag och protokoll finns på kommunens digitala anslagstavla.
Man kan söka, man kan bläddra, man kan läsa. Bakgrunden till ovanstående insändare trodde jag fanns i protokollet från oktober 2019, § 111: ”Information om åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram 2020″.

Men jag frågade och fick veta att jag hade fel. Dessa anställningar är ​undantagslöst visstidsanställningar, ​det ​är en arbetsmarknadsåtgärd med syfte att föra den enskilde närmare den reguljära arbetsmarknaden.​ Dessa ​ anställningar borde ha omprövats tidigare och mera regelbundet.

Den snåla budgettilldelningen var inte anledningen. Men det var verksamheten som agerade, politiken informerades bara.

En annan information kring liknande frågor kommer socialnämnden att få på tisdag. ASI, som står för verksamhetsområde Arbete, Sysselsättning och Integration, beskriver bakgrunden till nödvändiga förändringar i arbetssättet: ​”Under 2019 förändrades förutsättningar drastiskt inom det arbetsmarknadspolitiska området vilket påverkade arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation begränsades avsevärt. För att hantera det ”tomrum” som Arbetsförmedlingen lämnade efter sig och med det stora behov som fanns hos målgruppen försörjningsstödstagare, så valde arbetsmarknadsenheten att ”kliva fram” och i hög grad ta över ansvaret för individens planering och matchning mot insats. Arbetsmarknadsenhetens roll blev med andra ord mer koordinerande än rustande och budskapet från Arbetsförmedlingen var tydligt – ”gör ni planeringen, så fattar vi beslut om insats”. I takt med att myndighetens  organisation krympte, så förlorade den även beslutskapaciteten. Vilket resulterade i att individen inte fick tillgång till de insatser som låg i dennes planering. Därmed blev det arbete som arbetsmarknadsenheten utfört förgäves och samtidigt hade arbetsmarknadsenheten inte i samma omfattning kvar sin organisation för att rusta individen.”
Den som vill skaffa sig en bild över socialnämndens omfattande verksamhet har tillgång till ett aktuellt material: Verksamhetsberättelse och personalekonomisk redovisning för socialnämnden 2019​.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.