I april och i december bloggade jag om ”arbetsförmedlingens kontor i Vänersborg”. Jag berättade om mina interpellationer till socialnämndens ordförande och till kommunstyrelsens ordförande, jag länkade till frågorna och till de skriftliga svar som jag fick.

Sedan dess har det hänt en del – för att uttrycka det försiktigt: Ett halvt steg tillbaka! Men januaripartiernas avsikt att förändra arbetsförmedlingens roll i grunden kvarstår.

I dagarna har myndigheten Arbetsförmedlingen lämnat till regeringen den begärda rapporten om ”läget just nu”. Det framgår på sidan 38 i ”Lägesbeskrivningen” att arbetsförmedlingens kontor i Vänersborg kommer att kvarstå.

Så bra! Så här långt ….