Socialnämnden – det mesta blir rätt

På kommunens digitala anslagstavla har allmänheten tillgång till handlingar oh beslutsförslag inför nämndernas sammanträden. Detta gäller tyvärr inte för samtliga nämnder i vår kommun.

Men socialförvaltningen hanterar detta föredömligt. En vecka innan mötet, i regel på torsdagar, kan man klicka sig fram.

Tidigare, när jag var kvar som ledamot i socialnämnden och när jag hade ansvar för Vänsterpartiets lokala hemsida, länkade jag till tillgängliga underlag. Syftet var att skapa insyn och möjliggöra för partiets medlemmar och sympatisörer att följa vårt arbete. Det gör skillnad att få information innan ledamöter sammanträder. Att endast få rapport om vilka beslut som fattades har inte samma värde.

Inför nästa möte nu på torsdag finns en kort kallelse.

Jag ser bara en handling som kan kasta en skugga över nämndens arbete. På sista bladet i  månadsuppföljningen för oktober redovisas  verksamhetens underskott. I prognosen för 2019 är kostnaderna fortfarande mycket högre än tilldelade resurser – summan är ett förväntat minus på 54,8 miljoner. Nu kommer det ändras genom ett beslut som kommunfullmäktige förväntas ta en vecka senare: Nämnden ska beviljas ett tillägg för 2019 om 20 miljoner.

I övrigt finns det ett flertal ärenden som visar hur aktiv förvaltningen och nämnden är för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Nytt verksamhetsnamn – Personligt stöd och omsorg” kan tolkas på något elakt vis. ”Kejsarens nya kläder” behöver dock inte vara träffande, nu när ”verksamheten omsorg om funktionshindrade” byter namn vid årsskiftet. Jag håller tummarna att en framtida utvärdering visar att målsättningen infrias. Så här lyder texten: ”Motivering till namnändringen är att personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.”¨

Remöblera” är ett ärende där socialnämnden söker bidrag till lokalhyra för ett projekt som vill återvinna kommunens möbler via Arbetsmarknadsenheten.

Kommunens almanacka är ju i regel ett hinder för att goda tankar kan omsättas i verkligheten inom rimlig tid. Det brukar kräva både mycket tid och tålamod. När socialnämnden på torsdag ansöker om bidrag från kommunstyrelsen, ska man veta att kommunstyrelsens sista sammanträde är 4 december. MEN … Normalt hanterar kommunstyrelsen inga frågor om dessa inte först ha passerat arbetsutskottet. Och där ligger årets sista sammanträde tre dagar innan socialnämnden beslutar att ansöka om bidrag.

Puh! Men ett envist rykte säger att kommunstýrelsens arbetsutskott tänker ta upp denna ansökan redan på måndag, 18 november. Det hänger nog ihop med att gruppen som informerades om projektet och som tyckte om upplägget, gruppen kallas ”Politisk samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö” har flera framstående företrädare bland sina åtta ledamöter .

Nästa ärende är ett ”Nummer större”. ESF, den Europeiska Socialfonden, har två sidor: Dels är det här där en del av det svenska nettobidraget till EU återförs till Sverige, dels är det här där högutbildade byråkrater har sina mandomsprov.

Går det så går det. Blir projektet av, blir det verkstad av allt som står i planerna, då kan det hända att två år senare, efter projektets löptid, den reguljära verksamheten har lärt sig så mycket, att idéerna implementeras och torsdagens ”avsiktsförklaring” att delta visar sig vara ett bra beslut.

Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2019 – hemtjänst och särskilda boenden”. Resultatet av undersökningen presenteras först vid sammanträdet och blir därefter offentligt. Jag kan gott säga att jag är nyfiken. Det har varit en del turbulens på senare tid. Och äldreomsorgen är ett kapitel som nämnden, och jag också, återkommer frekvent till framöver. Mycket är på gång, inte allt är positivt.

Visst kan man tycka att nämnden har många uppgifter och borde kunna låta bli av bry sig om annat. Men det kom en begäran om att nämnden skulle yttra sig om den nya renhållningsordningen. Förvaltningens utredare dök ner i underlaget och hittade faktiskt några punkter där socialnämnden visst bör ha synpunkter. I övrigt kommer vi alla, som bor i kommunen, behöver sätta oss in i nya föreskrifter som snart kommer att gälla.

Ett riktigt russin i slutet: ”Statsbidrag för habiliteringsersättning för 2019 – tillfällig höjning”. Det gör gott att läsa om denna julpeng som tillfaller de lite över 130 personer som deltar i daglig verksamhet och har en ersättning som är blyga 44 kronor för heltid och 31 kronor för halvtid per närvarodag. Jag misstänker inte att socialnämndens ledamöter kommer i luven på varandra på den här punkten heller.

Frid och fröjd, adventstiden runt hörnet. Om allt blir som jag vågar tro det blir, ja, det får jag som alla andra veta när protokollet från sammanträdet dyker upp på kommunens digitala anslagstavla.

En reaktion på ”Socialnämnden – det mesta blir rätt

  1. Ska bli spännande att få läsa ”Brukarundersökningen…” för egentligen är den inte att lite på i så hög grad..? Är det anhöriga som har fyllt i så vet vi av erfarenhet att de ”törs” inte tycka till för då får vi inte den vård vi ska ha! Många äldre törs inte heller säga vad de tycker är bra/mindre bra! Bara hoppas att den visar en tendens för mycket har försämrats i Vänersborg på sista tiden. Palliativa enheten stängs och nu Demensteamet ska förändras (läggas ned). Återigen en försämring med all den kompetens som finns i den gruppen. Tror inte chefen där förstår vad viktigt det är att ha kunskap om demens! Hoppas V iallafall har protesterat! Dessutom lite slöseri med att sjuksköterskorna i princip sitter mesta tiden framför datorerna numera – för att dokumentera och det kommer nya saker som måste göras ”i datorn” Här försvinner en oerhörd kompetens i den praktiska omvårdnaden! Tråkig utveckling!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.