Varför gick det fel? Fanns inte någon möjlighet att undvika att hamna i en rävsax?

Självfallet finns det, men då måste man försöka att samtala i god tid. Då skulle det funnits tillfälle att komma ihåg tidigare felbedömningar.

Här en länk till Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida 2 maj 2016. (Jag ansvarade för alla texter på denna hemsida under tio år. Nu visas inte längre aktuella texter där utan man måste söka sig till tre bloggar som tre av partiets ledamöter i fullmäktige skriver: karvling.com, jamesbucci.wordpress.com och rininsland.blogg för att veta var och hur vi är aktiva.)

Då, i maj 2016, beslutade förbundets direktion att det estetiska programmets musikinriktning skulle flyttas från Vänersborg för att endast erbjudas i Trollhättan.

Vi var då fyra ledamöter från Vänersborg som röstade emot förslaget. Vilka, framgår av omröstningslistan som finns tillsammans med min skriftliga reservation.

Beslutet från 2016 förde mycket oro och oreda med sig – här en redovisning från juli 2016 från hemsidan för Vänsterpartiet Vänersborg.

Senare blev det en öppning för de tre socialdemokrater från Vänersborg, som hade röstat för nedläggningen, att medverka till att det åter blev fritt fram för att söka musik-estet på Birger Sjöberggymnasiet.

2019 informerade förbundsledningen mycket tidigt kommunalråden i Trollhättan och i Vänersborg om den dystra ekonomiska bilden. Bidragen från medlemskommunerna räcker inte till för att finansiera verksamheten ”gymnasieutbildningen”.

Paul Åkerlund, ordförande i kommunstyrelsen i Trollhättan, är alltid med på samtliga sammanträden, så även när ”ägarsamrådet” träffades i februari och i maj. Åkerlund ”kan det där” och hans besked blev ”nej, inga tillägg, ni får reda upp det hela”.

Någon i Trollhättan visade dock gott omdöme. När kommunfullmäktige i slutet på maj följde upp Paul Åkerlunds avvisande inställning, så fanns en sista mening med i beslutet med denna lydelse: ”KFV har att vidta nödvändiga åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet, samt föra upp frågan om förbundets ekonomiska läge till förnyade överläggningar vid ägarsamråd utifrån förbundets delårsrapport per augusti 2019.”

Ett halmstrå? Ett andra delårsbokslut brukar finnas framme i direktionen 10 september eller senast 15 oktober, medlemskommunerna kan behandla underlaget i oktober.

I Vänersborg blev det inget beslut, frågan om tillägg återremitterades till kommunstyrelsen som har först sammanträdet efter sommarpausen 4 september, därefter återkommer ärendet i fullmäktige antingen redan 18 september eller senast 23 oktober.

Hur mycket som då redan har hunnits med när det gäller det nu aktuella beslut, nämligen att avveckla dessa gymnasieprogram, det återstår att se.

Så även om nu ”alla andra” ångrar sig, om fullmäktige beviljar tillägg och direktionen upphäver sitt beslut, så har skadan redan skett.

Personligen känner jag en stor besvikelse: Min partikamrat Stefan Kärvling och jag stred från talarstolen i fullmäktige, vi var framme ett flertal gånger, vi använde många minuter för att berätta vad som var på gång att ske om inte beslutet blev att bevilja sökt tillägg. Men det har inte framkommit, bilden är att ”alla är dumma”.

Samma sak – inte någonstans nämns att det var tolv representanter i direktionen som står bakom det hemska beslutet och att den trettonde yrkade på avslag. Det kommer först att framgå av protokollet – ett protokoll som justeras nästa vecka måndag 8 juli.

Och om jag nu har missuppfattat något, så kommer det att stå att dessa tolv har lämnat en och samma anteckning till protokollet: ”Under rådande ekonomiska förutsättningar där våra respektive ägarkommuner ej tillskjutit de medel som behövs för fortsatt drift anser vi detta vara enda möjliga utväg att göra dessa nedskärningar. Då vi ej klarar detta inom befintlig ram.” Flertalet av dessa ”tolv” har tidigare ”i respektive ägarkommun” ställt sig bakom beslutet ”att ej tillskjuta de medel som behövs”.