Min reservation ”Östra Mariedal”

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19  – Ärende 14

Beslut om mål- och resursplan 2020-2022  (Dnr KS 2019/11)

Min reservation avser Miljöpartiets ändringsyrkande gällande exploateringsbudgeten i mål- och resursplanen 2020-2022 med lydelsen: ”De poster i exploateringsbudgeten som avser Mariedal Östra VA samt Mariedal Östra gata tas bort.”

Under överläggningarna yrkade jag bifall till ändringsyrkandet. Yrkandet föll genom omröstning varför jag reserverar mig.

Av exploateringsbudgeten juni 2010 framgår kommunfullmäktiges anslag för projektet Mariedal Östra på följande sätt: 2011 ”0” – 2012 ”1 mkr” – 2013 ”8 mkr”

Vid den tidpunkten hade projektet prövats i den vanliga planprocessen. Detaljplanen överklagades men överklagan avslogs. Byggnadsnämndens förslag från en oenig nämnd vann laga kraft.

Samtidigt ”försvann” projektet helt i budgetprocessen. Först var det minoritetsledningen med kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell i spetsen som tog bort Mariedal Östra, därefter var det kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin som ansvarade för att projektet förblev inaktuellt under en hel mandatperiod. Nu i juni 2019, alltså först efter nio år, återkom ett förslag att reservera ett anslag i exploateringsbudgeten, som nu lyder: 10 mkr VA, 10 mkr gata – för båda anslag nämns projekttiden september 2020 till december 2021.

I debatten förekom ett större antal inlägg till förmån för denna post. I sak anfördes dock bara två aspekter:

 • Det finns en gällande detaljplan. Korrekt – men ingenstans i detaljplanen står att planen måste verkställas.
 • Vi har en kö av sökande för villatomter. Korrekt – men den kön fanns redan 2010, den kön fanns vartenda år efter 2010 fram till idag, och den kön finns även idag. Och även om projektet Mariedal Östra genomförs, så kommer det att finnas en kö imorgon också.

Jag anser att det är en mänsklig rättighet att kunna ha en bostad. Jag ställer också upp på principen att var och en bör kunna få söka och få sin bostad enligt egna föreställningar och förväntningar, men kraven den enskilde får ställa på kommunens bemötande är i grunden olika.

Vänersborgs kommun har en rad punkter fastslagna i sin vision och i gällande inriktningsmål som slår fast att invånarnas och medborgarnas synpunkter är värdefulla och är värda att beaktas. Utfästelsen får inte stanna på pappret, kommunens förtroendevalda bör leva upp till kommunens mål.  För att vara tydlig: Kommunpolitikers trovärdighet och medborgarnas tillit till den demokratiska processen står på spel.

Stadsdelen Mariedal är tätbebyggd. En titt på en översiktsbild eller en karta visar nästintill tusen villor och småhus i grupper. I utkanten finns flervåningshus, hyreshus och bostadsrättsföreningar på Bokgatan, Ollenicklas väg och på Flanaden.

Om jag uppfattar det rätt så är det uppemot 500 personer med adress på det nämnda området som har skrivit på ett upprop att inte verkställa planerna på att bygga i Östra Mariedal.

Vilka synpunkter har framförts som talar för att inte sätta igång projektet?

 • Detaljplanen är tio år gammal – medan omvärlden vittnar om att mycket har hänt och mycket sker kring miljö- och klimattänkandet tycks Vänersborg vilja stanna upp och förbli kvar vid en gång fattade beslut.
 • På annat håll, kanske mest på kontinenten eller i Storbritannien, är det idag en självklarhet att konsekvensbeskriva dylika byggprojekt i form av en klimatbudget, där både anpassning till klimatförändringar och beslutets inverkan på klimatförändringar analyseras. Det är en central tanke att väga in signaler om klimatförändringar och städernas behov att bevara andningshål och grönområden.
 • Men även i Vänersborg har de politiskt förtroendevalda beslutat sig för en rad beaktansvärda utfästelser i Grönplanen – beslutet att gå igång med byggprojektet på Östra Mariedal devalverar dock Grönplanen och får den att framstå som tom retorik.
 • Vänersborg tar fram ett Naturvårdsprogram – borde inte projektet prövas i sammanhanget?
 • Det finns en motion om att inrätta ett naturskyddsområde som förväntas komma upp inom en snar framtid, motionen inkluderar det aktuella planområdet.
 • Östra Mariedal är en skog som året runt besöks av förskole- och skolklasser. Samhällsbyggnadsnämnden har ett medborgarförslag på sitt bord, som handlar om att utnämna området till skolskog (Skolskog innebär att inga åtgärder vidtas utom sådant som är nödvändigt för att skolan skall kunna använda området i sin undervisning).
 • För icke bilburna småbarnsföräldrar, för söndagspromenerande familjer, för lekande barngrupper, för motionsronderna, för äldre som endast klarar kortare utflykter erbjuder sig skogen i Östra Mariedal som det givna alternativet.
 • En skog är en helhet – ett villaområde med bevarade större antal träd är något annat.

Men det finns också andra invändningar:

 • I arbetet med översiktsplanen har Vänersborg med all rätt fastnat för begreppet stations-samhällen. Arbetspendlingen i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har stor betydelse, morgon- och kvällstågen till och från Göteborg är frekventa och väl fyllda.
 • Bussen från Östra Mariedal till resecentrum i Vänersborg tar lite mer än tjugo minuter, tåget från Vänersborg C till Göteborg C tar 51 minuter. En timme och en kvart på morgonen och samma igen efter arbetsdagen, vem vill det? Jag ser att projektet innebär att Vänersborg tar ytterligare ett steg mot privatbilism och visar samtidigt att framtidsplaner som ”stationssamhället” är till intet förpliktigande.

En sammanfattning kan vara:

 • Vi som yttrar oss, vi som har synpunkter, vi som inte vill att projektet fullföljs, vi som önskar att de politiskt valda i Vänersborg lyssnar på oss, samtalar med oss, väger in våra tankar och förhoppningar – VI ÄR INVÅNARE I VÄNERSBORG.
 • Ska det vara möjligt att principen, en plan är en plan, och en kö på människor som kanske tackar ja till en erbjuden plats om en villatomt verkligen väger tyngre?
 • Projektet Östra Mariedal klarade sig genom processen med överklagan för tio år sedan, därefter lektes planen bort i det politiska spelet om vem som kunde förfoga över en majoritet i den beslutande församlingen i Vänersborg. När vi alla har blivit tio år äldre, har vi inte också haft tio år att lära oss nytt?

Med förhoppningen att någon läser mina synpunkter, undertecknar jag min reservation.

Lutz Rininsland                                          2019-06-23

2 reaktioner på ”Min reservation ”Östra Mariedal”

 1. Eva Lindgren

  Ställer mig helt bakom ditt inlägg! Varför kan övriga partier inte lyssna på invånarna i VBG det skulle hela tiden vara mycket lönsamt!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.