Budgetberedningen träffar nämndernas presidier på fredag. Samtalen gäller nämndernas ”svar” på kommunstyrelsens ramanvisningar som anger hela inriktningen av arbetet med Mål- och resursplanen 2020.

Stefan Kärvling redovisade redan igår i direkt anslutning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Här socialnämndens ”besked” – ett utdrag från protokollet.

James Bucci är Vänsterpartiets företrädare på en insynsplats i budgetberedningen. Han avrapporterar till lokalföreningens förtroendevalda måndagkväll, 6 maj.

På ett medlemsmöte torsdag 9 maj tar vi ställning till hur vi vill agera i den fortsatta budgetprocessen.