Nog har jag mina rutiner!

När veckan tar sin början är riksdagsledamöterna inte på plats i riksdagshuset, måndag är det tänkt att man ska kunna verka på ”hemmaplan”. Tisdag – onsdag – torsdag är dagarna långa, det jämnar ut sig.

I förväg kan man i ”kalendern” se vilka frågor som behandlas i vilka utskott. Då blir det en och annan anteckning om vad som ska hamna på min läslista.

Annat är det med ”Debatt om förslag”, här brukar jag på måndag kolla efter ”exakt” när det ska debatteras intressanta frågor i kammaren.

Onsdag denna vecka startar debatten 09:00, efter tre timmar och nio andra betänkanden gäller det ”Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU15: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift”.

Sex partier har satt var sin ledamot på talarlistan, C och SD har inte anmält någon talare. Tony Haddou för Vänsterpartiet inleder debatten. Det är ett kort betänkande, det finns endast en avvikande uppfattning i utskottet. Vänsterpartiets reservation finns på sida 8 i utskottets betänkande.

Bakgrunden är riksdagens beslut i december, när budgetförslaget från M och KD fick bifall från SD och vann omröstningen mot övergångsregeringens budgetförslag. Där fanns med ett uppdrag till regeringen att lägga förslaget till att omgående avskaffa det som nyss hade börjat gälla igen.

Eftersom betänkandet inte tydliggör var olika partier står kring frågan om avskaffandet från 1 april 2019, vill jag höra hur talespersonerna formulerar sig. Att det senare på dagen blir ett klart beslut att avskaffa skattereduktion är däremot helt givet.