Färdigutbildade ledamöter?

Nej, inte på långa vägar! Visserligen har Kunskapsförbundets ledning genomfört ett helt utbildningspaket i tre steg för alla nyvalda ledamöter och ersättare. Jag deltog alla tre halvdagarna och jag ångrar verkligen inte. Fast jag är med i direktionen sedan starten 2013 var sammanfattningen av det som varit, beskrivningen av det som är och utblicken på allt som kommer framöver mycket värdefull även för mig. Det blev också ett bra tillfälle att lära känna företrädarna från andra partier, inte minst när det gäller ”halvan” som kommer från Trollhättan denna mandatperiod.

För att kunna bli vald till ledamot eller ersättare i Kunskapsförbundets politiska ledning, alltså direktionen, måste man vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Det låter som en genomtänkt sammankoppling. Men det är inte alls så det förhåller sig i verkligheten.

För det första är direktionen självständig i sina beslut, vissa undantag finns. För det andra diskuteras inte i fullmäktige, i vart fall inte i Vänersborg, förbundets arbete. Det är finansieringen som medlemskommunen har i sin hand, men beslut om detta sker inte i fullmäktige. Inte ens i kommunstyrelsen blir detta en stor fråga, det behandlas mer som ett rutinärende.

”Allt som kommer framöver” är det som är det stora bekymret. Det finns mycket att berätta, mycket att oroa sig för. För stunden agerar jag dock bara på det enklaste sättet – jag frågar kommunledningen hur medvetet man följer de mörka molnen som tornar upp sig. Med andra ord, en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Enligt regelboken kan jag få ett svar från Benny Augustsson, S, redan vid nästa fullmäktige 20 mars. Och jag förmodar att även Henrik Josten, M, och Madelaine Karlsson, S, deltar i debatten. Dessa två har ju de kommande fyra åren rollen som förste och andre vice-ordförande i Kunskapsförbundets direktion.

Här interpellationen:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Är vi tillräckligt uppmärksamma?

Att finnas som fritidspolitiker på två eller flera olika platser är i regel inget större bekymmer. Olika perspektiv och olika roller behöver inte leda till konflikt.

Jag upplever dock avsevärda svårigheter i rollen som ledamot i Kunskapsförbundet Västs direktion. Problembilden visar sig på olika plan. Som ledamot i kommunfullmäktige har jag begränsade möjligheter att påverka skeendet.

Ungdomsutbildningen finansieras av två medlemskommuner genom ett förbundsbidrag, vuxenutbildningen genom uppdragsavtal. Att förbundet är ”i händerna” på Trollhättans stad och Vänersborgs kommun kan ingen förneka. Men hur bidraget bestäms och hur avtalet utformas är ingenting som jag har inflytande över som ledamot i kommunfullmäktige.

Jag ser att uppdragsavtalet förs upp i kommunstyrelsen som ett beslutsärende. Finansieringen av våra ungdomars gymnasiala utbildningar är inget specifikt ärende varken för fullmäktige eller kommunstyrelse, det är något som ingår något diffust i kommunstyrelsens ramanslag.

Var sker informationen och samtalet kring finansieringen av förbundets två stora verksamheter? Svaret är att samtalen förs när ”ägarsamrådet” möts.

Därför är det alltid av största intresse när förbundets ordförande rapporterar från senaste ägarsamrådet och när anteckningar/protokoll blir tillgängliga.

Ägarsamrådet träffades senast 8 februari. Från Vänersborg deltog kommunstyrelsens förste och andre vice-ordförande  och vår ekonomichef. Från Trollhättan fanns samtliga tre kommunalråd, stadsdirektören och ekonomichefen på plats.

Direktionens ordförande berättade på senaste direktionsmötet 1 mars utifrån protokollet vad som avhandlades.

Det handlade först om förbundets ekonomi där förbundet under de första tre åren rapporterade stora underskott, men som nu under de tre senaste åren kan redovisa en budget i balans med ett litet plus. Men det viktigaste var nu hur 2019 kommer att utvecklas och vad som till synes är på väg att omkullkasta förbundets arbete: Modellen för beräkningen av förbundsbidraget och enormt stigande ersättningar till friskolorna urholkar snabbt förbundets ekonomi. Förbundet saknar förutsättningar att kompensera för dessa stigande kostnader.

Den andra stora frågan på ägarsamrådet gällde uppdragsavtalet. Dels gäller det att uppdragsavtalen inte utfärdas i tid, dels att medlemskommunerna inte tycks villiga att inse att endast mera flexibla formuleringar av avtalen kan leda till optimal ”produktion av utbildning”.

Av protokollet framgår att de närvarande vid ägarsamrådet uppmärksammades på att båda frågorna är mycket komplexa samtidigt som det är uppenbart att tiden snabbt rinner ut för att kunna ta fram lösningar för den uppkomna situationen.

Jag uppfattar att det mellan den 8 februari och 5 mars ingenting har hänt som pekar på att kommunledningen i Vänersborg har insett detta. Det behövs omgående samtal, det behövs frekventa träffar för att lösa knuten.

Och jag förutsätter att kommunstyrelsens ordförande och även vår kommundirektör under tiden fått nödvändig information.

Därför min fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Är Vänersborgs kommun införstådd med att Kunskapsförbundets situation måste uppmärksammas?   

Lutz Rininsland                                           2019-03-06

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.