Lokalföreningens årsmöte 2019 nu på förmiddag – dags att avsluta.

Kom från Berlin till Göteborg 14 juli 1970 – blev medlem i VPK hösten 1970.

Kom till Vänersborg 1975 – blev åter aktiv i partiet 1982.

Varit med om elva lokala valrörelser. Var med på partikongress 1984 och 2014.

Kom med i den lokala styrelsen 1988, först tre år som sekreterare, sedan från 1991 och till idag kassör.

Tack för den tiden – och tack framförallt till Eldbjörg, Eva, Robert och Stefan.