Skrev för en vecka sedan ett inlägg ”Sitter och lyssnar – ser idag att samma uppfattning framkommer på ”Politologernas” blogg. ”En valdag 2019 räcker gott”.

Undrar om sambandet? 14 juli 1970 kom jag till Sverige ”för att stanna”. 9 juli 1970 hade jag tagit min examen som ”Politolog” vid Freie Universität i Berlin.

Nu strax kommunfullmäktige – som ålderspresident öppnar jag  sedan kan jag stiga ner från podiet och ta av slipsen. Men jag kommer till talarstolen, var så säkert …

P.S. Nu var vi två – men Andreas Norlén vill annorlunda. Så det kan bli ….