Avslutade mitt senaste inlägg med orden: Jag får återkomma.

Nu fick jag från kommunkansliet yttrandet gällande remissversionen ”Jämställt Västra Götaland 2013-2017”.

För det första: Jag är alldeles tagen. Ord och inga visor! Det är mycket starka formuleringar som Vänersborg riktar till länsstyrelsen. Tack. Läs och häpna!

För det andra: Har Gunnar Lidell (M) verkligen läst texten innan han satte sin namnteckning på skrivelsen? Jag kan inte se att han vanligtvis använder sig av en sådan tydlighet.

För det tredje: Yttrandet var skrivet och klart den 26 juni 2013. Varför fördes det aldrig upp på kommunstyrelsens ärendelista augusti, september, oktober, november eller december?

För det fjärde: När Gunnar Lidell (M) med hänvisning till ”brådskande-paragrafen” skickade iväg yttrandet i januari 2014 då var hela handlingen ”Jämställt Västra Götaland” sedan två månader tillbaka färdigtryckt och utskickad. (Det nämns i texten att 103 av 133 remissinstanser hade svarat.)

Nu får vi avvakta utvecklingen. Duger regionens strategi som vill ”verka för” eller saknas det den tydligheten som vår kommun hade velat framföra i remissomgången?