I valet 2010 förlorade Socialdemokraterna i Vänersborg nio av sina tjugoen mandat. Alla vet varför.

Inom Vänsterpartiet var vi tydliga när vi uttalade förhoppningen att signalerna skulle leda till insikt och besinning. Mer än två år har gått sedan dess.

Lars-Göran Ljunggren sitter kvar i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. På den lokala hemsidan för (S) finns allt annat än insikt. Där skrivs rena smörjan.

På gårdagens fullmäktige förekom en och annan ordväxling. Själv överraskades jag bara av en punkt på dagordningen, det gällde ärendet där ansvaret för AME överförs till socialnämnden. Dels ändrade kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Lidell (M), åter sin åsikt: För någon vecka sedan röstade han i kommunstyrelsen på ett förslag, nu röstade han tvärtemot. Det överträffades endast av Tove af Geijerstam (FP), ordförande i socialnämnden. Hon uttalade sin belåtenhet och sin förväntan åt hela socialnämndens vägnar, en nämnd som i full enighet i oktober röstade på ett sätt som ordföranden nu röstade emot.

Finns det förståelse för att jag ”tog i lite extra” när jag skrev min reservation?