Så lät reklamslogan häromsistens – tidningar har någon gång en ”ruta” bredvid nyhetsartikeln som benämns faktaruta, Svenska Dagbladet tillhandahåller en återkommande ”faktakontroll”.

Någon nyhet inledde Marie-Louise Bäckman (KD), andra vice ordförande i socialnämnden, inte med när hon vid gårdagens fullmäktige berättade för ledamöterna vad som gäller om kommunen inte kan leva upp till sina egna LSS-beslut. Läs här om ärendet.

Men sedan kom det: I den styrande mini-alliansens budgetförslag hade hänsyn tagits till detta och pengar tilldelats socialnämnden för att förhindra hotande bötesfällning. Men, så fortsatte Marie-Louise i talet, tyvärr röstades förslaget från M+FP+KD ner.

En titt på protokollen säger följande:

Kommunstyrelsen 2012-06-05: Gruppen ”S+V+MP+C+VFP” lade till kommunledningen budgetförslag en rad Utbyygnad LSS-boende 2,5 mkr.

Kommunfullmäktige 2012-06-20: Samma grupp vidhöll samma förslag som också blev kommunfullmäktiges beslut. Den andra grupperingen, kommunledningen, M+FP+KD kom med ett nytt förslag, ett tillägg efter kommunstyrelsen: Socialnämnden 2,2 mkr [2013] 4,5 [2014] 4,5 [2015] avseende LSS-boenden.

Samtliga protokoll finns på kommunens hemsida.

Hur menar KD?