Tänkte låta bli berätta vad som kom fram ”vid sidan om” vid gårdagens kommunstyrelse, men så ser jag att Marika Isetorp (MP) riktade strålkastaren in i mörkret. Jo, det ser illa ut …

Det verkar som att återigen gäller – varför lyssnar man inte på oss i tid? Läs en ”gammal” reservation som ställde alla frågor i ett skede när det fortfarande hade varit möjligt att säga ifrån.