Var det rätt av byggnadsnämndens ordförande?

Ursand är en enda röra. Ja, inte bara som det ser ut därute, på byggarbetsplatsen. Tur nog att sommaren verkar vilja dröja …

Nej, hur det hela gick till när campingen tog över rubbet, eller kan man fortfarande säga, när campingen ville ta över rubbet. För beslutet i kommunstyrelsen måste väl anses vara ett beslut i förnuftets tecken och i grevens tid. Vem som har lovat vad, vem som bär skulden till att det hela blev som det blev försöker Vänsterpartiet få undersökt, vi lämnade en motion.

Men det fortsätter. Därför en fråga till byggnadsnämndens ordförande som jag ställer i kommunfullmäktige nu i veckan.

Fråga

till byggnadsnämndens ordförande

Var det korrekt?

Miljöbalken ändrades 2009 för att lagstiftningen skulle motsvara ett förändrat synsätt på behovet av strandskyddet. Den stora förändringen var att huvuddelen av frågor om strandskyddsdispenser samt tillhörande tillsyn flyttades från länsstyrelsen till kommunen.

Under några månader debatterades frågan intensivt. Nuvarande ordförande i byggnadsnämnden var vid tidpunkten för kommunens beslut ersättare i byggnadsnämnden men av protokollen framgår att han inte var närvarande när byggnadsnämnden diskuterade frågan.

Det ska dock inte betyda något idag när konkreta dispensärenden behandlas.

Hur var beslutet? Enligt min uppfattning klart och tydligt:

  • Kommunfullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att besluta om strandskyddsdispens samt att utöva tillsyn över strandskyddet. Beslut om strandskyddsdispens ska föregås av ett samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslut ska … föregås, inte bör, inte kan. Beslutet var: ska föregås.

Frågan som jag vill ställa gäller hur detta beslut följs när ett sådant dispensärende bereds av byggnadsnämnden.

På begäran av byggnadsnämnden behandlar miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-07 ärendet Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Kleverud 1:8 (SSD 0008/2012). Nämndens protokoll § 48 inleds med ”Byggnadsnämnden har begärt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande ….” och avslutas med ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden återremitterar ärendet till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på grund av bristande underlag. Nämnden efterlyser bättre underlag och kartor för de olika anläggningarna och åtgärderna.” I texten framgår också ”Sökande, tillika arrendatorn för campingen, hävdar att de inte känt till att det krävs strandskyddsdispens och därför har flertalet åtgärder redan påbörjats.

2012-06-11 tog den tillfrågade nämnden åter upp ärendet. Beslutsförslaget till nämnden var: ”Då byggnadsnämnden redan har tagit beslut om att ge strandskyddsdispens så avstår Miljö- och hälsoskyddsnämnden från ytterligare beredning av ärendet.

Hur kunde det bli så?

Förklaringen framgår av byggnadsnämndens protokoll 2012-05-22, § 65 Ansökan om strandskyddsdispens.  I ärendebeskrivningen sägs under punkten Yttrande – remissinstanser:

  • Beslut om strandskyddsdipens ska enligt beslut i kommunfullmäktige föregås av remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Denna nämnd har beslutat om återremiss till sin förvaltning, varvid riktigt utlåtande saknas. Under presidiemötet tog byggnadsnämndens ordförande kontakt med miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och båda var överens om att ärendet kan behandlas i byggnadsnämnden 22 maj.

För mig är det en gåta hur tolkningen av kommunfullmäktiges ”ska föregås” i praktiken betyder att en begäran skickas men att det kvittar om det kommer tillbaka ett yttrande som ”i sak” speglar miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning.

Min fråga är:    Anser byggnadsnämndens ordförande att han handlade korrekt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och har byggnadsnämndens beslut i det aktuella ärendet således lagligt tillkommit ?

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                             2012-06-18

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.